Department of Information Technology

Anders Andersson

1:e forskningsing vid Institutionen för informationsteknologi

Telefon:
018-471 3170
Besöksadress:
Rum ITC 4112 ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

1:e forskningsing vid Personalorganisationer, TCO-OFR/S; ST inom universitets- och högskoleområdet, 214-01 sektionen vid Uppsala universitet

Besöksadress:
Thunbergsv. 7 A
Postadress:
Box 533
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.