Department of Information Technology

Anders Jansson

professor vid Institutionen för informationsteknologi, Visuell information och interaktion

E-post:
Anders.Jansson[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 2859
Mobiltelefon:
070-4250090
Besöksadress:
Rum POL ITC 2162 ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Jag undervisar i människa-datorinteraktion, mer specifikt om den mänskliga faktorn, kognitiva arbetsanalyser och design av sociotekniska system. Min forskning handlar om människans förmåga att fatta beslut med hjälp av tekniska system och om människans roll i den tekniska utvecklingen. Jag intresserar mig särsklit för metod- och teoriutveckling inom kunskapselicitering, design av gränssnitt för interaktion med komplexa system, samt om villkor för framgångsrik automatisering och automation.

Akademiska meriter: FD i psykologi, docent

Mina kurser

Biografi

Forskning

Min forskning handlar om människans förmåga att fatta beslut med hjälp av tekniska system och om människans roll i den tekniska utvecklingen. Jag intresserar mig särsklit för metod- och teoriutveckling inom kunskapselicitering och design av gränssnitt för interaktion med komplexa, dynamiska och icke-transparenta system. Man jag intresserar mig också för hur människor utvecklar expertis vid användning av sådana system, samt för principer för automation och automatisering som tar hänsyn till människans kognitiva konstitution.

Jag är huvudhandledare för Ida Bodin (licentiat april 2016), Anton Axelsson (licentiat maj 2016) och Rebecca Andreasson. Jag har tidigare varit huvudhandledare för Mikael Erlandsson (disputerade maj 2014), och Patrik Stensson (disputerade december 2014), samt bihandledare för Eva Olsson (disputerade 2004), Lars Winkler Petersson (disputerade 2008), Mikael Laaksoharju (disputerade 2014) och Simon Tschirner (disputerade 2015).

På mitt initiativ startade vi våren 2016 forskargruppen Technology in Human Reasoning (TiHR). I gruppen ingår fyra doktorander och ett antal seniora forskare. Vi ägnar oss åt både grundforskning och forskning med tillämpningar inom tågtrafiksystemet, sjukvården och vägtrafiken. Forskningen finansieras av Trafikverket (tåg) och Akademiska sjukhuset (sjukvård). Från september 2016 medverkar vi i EU-projektet ADAS&ME som omfattar såväl personbilar, lastbilar, bussar som motorcyklar. Inom TiHR jobbar vi med både empiriska och analytiska ansatser, och vi kombinerar fälststudier med experiment i lab-miljö.

Undervisning och forskarutbildningskurser

Jag har undervisat kontinuerligt i snart 20 år, 2-4 kurser som huvudlärare per läsår. Förutom obligatoriska grundkurser i människa-datorinteraktion har jag regelbundet haft kurser i kognitiv psykologi, IT-system och männsikor i samspel, samt människan i komplexa system. Jag gör inhopp som gästlärare på flera andra kurser.

Jag organiserar och ger regelbundet forskarutbildningskurser i ämnen som situationsmedvetenhet, beslutsfattande, kognitiva arbetsanalyser mm. Det händer ofta att doktorander från andra lärosäten och institutioner deltar i mina kurser.

Industrianknytning

 

Uppdrag

 

 

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.