Department of Information Technology

Andreas Löscher

doktorand vid Institutionen för informationsteknologi, Datalogi

E-post:
andreas.loscher[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 7632
Besöksadress:
Rum POL 1316 ITC, Lägerhyddsv. 2, hus 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Updated  2014-04-03 16:30:31 by Andreas Löscher.