Department of Information Technology

Anna-Helena Brandhammar

ekonomiadministratör vid Institutionen för informationsteknologi, SNIC, Swedish National Infrastructure for Computing

Besöksadress:
ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

ekonom vid Institutionen för informationsteknologi

E-post:
anna-helena.brandhammar[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 7345
Besöksadress:
Rum POL 1437 ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.