Institutionen för informationsteknologi

Åsa Cajander

universitetslektor vid Institutionen för informationsteknologi, Visuell information och interaktion

E-post:
Asa.Cajander[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 7004
Mobiltelefon:
070-4250786
Besöksadress:
Rum POL 2104b ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Åsa Cajander är docent i människa datorinteraktion och forskar huvudsakligen inom området IT och arbete. Hon forskar också på lärande och didaktik och är en del av Uppsala Computing Education Research Group (UpCERG).

Åsa Cajander sitter i institutionens styrelse, och leder jämställdhetsarbetet vid institutionen

Åsa Cajander har stor erfarenhet av att vara pedagogiskt sakkunnig vid rekrytering och befordran.  

Akademiska meriter: FL

Nyckelord: arbetsmiljö usability professional competencies dome ehealth agile user centred design software engineering phd supervision it governance interaction deployment work engagement it sociotechnical systems global software engineering critical thinking learning digital arbetsmiljö ehealth services for patients

Mina kurser

Biografi

Åsa Cajander är docent i människa datorinteraktion och forskar inom området IT och arbete.

En inriktning i forskningen är vad systemutvecklare behöver kunna och förstå för att IT-systemen ska bli användbara och för att den digitala arbetsmiljön ska bli bra. Forskningsfrågorna inom detta område handlar bland annat om hur de ser på systemutveckling som område, och vilka kompetenser de behöver behärska samt hur dessa kan utvecklas. Forskningen inom detta område sker inom ramen för forskargruppen UpCERG.

En annan inriktning i forskningen är vilka metoder man kan använda i systemutvecklingsprojekt för att systemen ska bli användbara och stödja arbetet. Forskningen inom detta område rör bland annat hur man inom Agila projekt  arbetar med användare, och hur målbilder påverkar införandet av nya system.

Åsa Cajander forskar även inom eHälsa, och har ett speciellt fokus på digital arbetsmiljö och hur arbetsmiljön i vården påverkas av eHälsotjänster för patienter. Inom detta område leder Åsa Cajander DOME-konsortiet som består av forskare från sex lärosäten.

Åsa Cajander handleder för närvarande två doktorander som huvudhandledare, och ytterligare fyra som bihandledare. Varje år handleder Åsa Cajander dessutom cirka fem masterstudenter och undervisar som kursansvarig lärare på IT i samhället (15hp) och Grundläggande MDI (5hp).

 

Besök görna min hemsida för mer information

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Uppdaterad  2011-10-29 09:59:29 av Åsa Cajander.