Institutionen för informationsteknologi

Åsa Cajander

professor vid Institutionen för informationsteknologi, Visuell information och interaktion

E-post:
Asa.Cajander[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 1016
Mobiltelefon:
070-4250786
Besöksadress:
Rum POL 2119 ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

professor vid Institutionen för informatik och media

E-post:
asa.cajander[AT-tecken]im.uu.se
Mobiltelefon:
070-4250786
Besöksadress:
Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Rådgivare vid Rektorsråd

Mobiltelefon:
070-4250786

Kort presentation

Åsa Cajander är professor i människa datorinteraktion och forskar huvudsakligen inom området IT och arbete i forskargruppen Human Technology and Organisations. Hennes forskning handlar i huvudsak om arbete, arbetsmiljvö och eHälsa.

Hon forskar också på lärande och didaktik och är en del av UpCERG

Åsa Cajander har också en roll som rektorsråd för lika villkor.

Åsa Cajander har titeln Excellent lärare och har stor erfarenhet av att vara pedagogiskt sakkunnig vid rekrytering och befordran.

Nyckelord: arbetsmiljö usability professional competencies ehealth agile user centred design software engineering work engagement it global software engineering learning digital arbetsmiljö ehealth services for patients sustainable development

Mina kurser

Biografi

Åsa Cajander är excellent lärare och professor i människa datorinteraktion och forskar inom området IT och arbete.

En inriktning i forskningen är vad systemutvecklare behöver kunna och förstå för att IT-systemen ska bli användbara och för att den digitala arbetsmiljön ska bli bra. Jag är en av forskningsledarna för gruppen Human Technology and Organisations. Forskningsfrågorna inom detta område handlar bland annat om hur de ser på systemutveckling som område, och vilka kompetenser de behöver behärska samt hur dessa kan utvecklas. Forskningen inom detta område sker inom ramen för forskargruppen UpCERG.

En annan inriktning i forskningen är vilka metoder man kan använda i systemutvecklingsprojekt för att systemen ska bli användbara och stödja arbetet. Forskningen inom detta område rör bland annat hur man inom Agila projekt arbetar med användare, och hur målbilder påverkar införandet av nya system.

Åsa Cajander forskar även inom eHälsa, och har ett speciellt fokus på digital arbetsmiljö och hur arbetsmiljön i vården påverkas av eHälsotjänster för patienter. Inom detta område leder Åsa Cajander DOME-konsortiet som består av forskare från sex lärosäten.

Besök gärna min hemsida för mer information

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Uppdaterad  2011-10-29 09:59:29 av Åsa Cajander.