Department of Information Technology

Bengt Jonsson

professor i datorteknik 92 vid Institutionen för informationsteknologi, Datorteknik

E-post:
Bengt.Jonsson[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 3157
Mobiltelefon:
070-4250240
Besöksadress:
Rum ITC 1435 ITC, Lägerhyddsv. 2, hus 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.