Department of Information Technology

Bo Nordin

universitetslektor vid Institutionen för informationsteknologi, Visuell information och interaktion

E-post:
bo.nordin[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 3467
Besöksadress:
ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

universitetslektor vid Institutionen för informationsteknologi, Beräkningsvetenskap

E-post:
Bo.Nordin[AT-tecken]it.uu.se
Besöksadress:
ITC, Lägerhyddsv. 2, hus 2
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.