Department of Information Technology

Christer Oscar Kiselman

gästprofessor vid Institutionen för informationsteknologi, Visuell information och interaktion

E-post:
kiselman[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 7849
Besöksadress:
Rum POL 2111 ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, FDhc

Nyckelord: digital geometry mathematical morphology discete oprimization

Mina kurser

Biografi

Jag är en matematiker som talar svenska, esperanto, engelska och franska.  Jag är också gästprofessor vid Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi.  De matematiker som betytt mest för min utveckling har varit Lars Hörmander (1931--2012) och André Martineau (1930--1972).

 Jag har varit huvudhandledare för 18 doktorander, som doktorerat under perioden 1974--2016.  Fyra av dessa disputerade efter min pensionering (under åren 2008, 2009, 2011 och 2016).

I skolan läste jag engelska, tyska och franska. Min messt inspirerande lärare var Karl Axnäs (1899--1984).  Jag började studera ryska vid 13 års ålder.  Jag har levt mer än ett år i USA och mer än två år i Frankrike.  Jag har läst persiska (2007--2009) och klassisk grekiska (2010--2011) vid Uppsala universitet och, under läsåret 2015/2016, jiddisch vid Lunds universitet.  I juli 2016 deltog jag i en sjudagarskurs om jiddisch i Weimar.

Forskning

Jag började att forska på partiella differentialekvationer och gick sedan över till komplex analys och komplex geometri.  Min senaste uppsats om komplex geometri (16-1) publicerades i mars 2016.

  Nu forskar jag mest på digital geometri, matematisk morfologi och diskret optimering.

 

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Updated  2014-10-03 12:25:20 by Christer Oscar Kiselman.