Department of Information Technology

Davide Vega D'aurelio

postdoktor vid Institutionen för informationsteknologi, Datalogi

E-post:
davide.vega[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 6345
Besöksadress:
Rum POL 19107 ITC, Lägerhyddsv. 2, hus 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.