Institutionen för informationsteknologi

Edris Tavoosi

Examensarbetare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

amanuens vid Institutionen för informationsteknologi, Datordriften

E-post:
edris.tavoosi[AT-tecken]it.uu.se
Besöksadress:
ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.