Department of Information Technology

Elisabeth Lindqvist

projektsamordnare vid Institutionen för informationsteknologi

E-post:
elisabeth.lindqvist[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 6339
Besöksadress:
Rum POL ITC 2253 ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Jag arbetar med forskarutbildningsadministration.

Jag är också sekreterare i institutionens styrelse och institutionens registrator.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.