Department of Information Technology

Eva Hallin

ekonom vid Institutionen för informationsteknologi

E-post:
eva.hallin[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 7391
Besöksadress:
ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.