Department of Information Technology

Gregory Vaumourin

postdoktor vid Institutionen för informationsteknologi, Datorteknik

E-post:
gregory.vaumourin[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 7363
Besöksadress:
Rum POL 1257b ITC, Lägerhyddsv. 2, hus 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Mina kurser

Forskning

In my research, I investigate the potential of the interaction of the compiler and the memory system to improve the energy efficiency of the system.

Typically, I perform data classification at compile-time to propose new hardware optimizations and propose smart memory systems.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.