Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Jan Gulliksen jobbar inte här längre - se jangulliksen.com för aktuell information.

Forskning

Jag forskar i människa-datorinteraktion, främst med användbarhet och användarcentrerad systemdesign.

Pågående projekt:
Satsa friskt som syftar till att förbättra den datoriserade arbetsmiljön och IT-användningen vid några olika statliga myndigheter,
SESUN Sino-European Systems Usability Network som syftar till att sprida kunskap om användbarhet och användarcentrerad utveckling i Kina.

Några av mina tidigare projekt:
IESUP Indo-european systems usability partnership - som syftar till att sprida kunskap om användbarhet och användarcentrerad utveckling i Indien,
DUS som undersökte processer för att designa och bygga användbara system,
VERKA som syftar till att förbättra den datoriserade arbetsmiljön och IT-användningen vid Riksskatteverket och Riksförsäkringsverket
wocIT som studerade rollen som användbarhetsexpert och hur man organiserar och utför användbarhetsarbete i IT-utvecklingen,
RSV där vi under en period på 10 år samarbetade med Skatteverket i syfte att utveckla deras metoder för användbarhetsarbete.

Publikationer

Se separat lista.

NITA

Jag jobbar också på det nationella IT-användarcentrat NITA (Nationellt IT-användarcentrum) där jag är projektrådsordförande.

International Organization for Standardization (ISO)

Jag har sedan 1997 varit Svensk representant i ISOs standardisering inom software ergonomics and human computer dialogues som bland annat utvecklar standarderna ISO 9241 (Ergonomic requirements for office work with visual display terminals) särskilt del 171 Guidance on Software Accessibility, del 151 World Wide Web User Interfaces samt ISO 13407 Human centred design processes for interactive systems

Övrigt

IFIP

Jag är för 2000-2007 ordförande i IFIP (WG 13.2 Methodologies for User-centred systems design).

STIMDI

Jag är för 1999-2001 samt 2006-2007 ordförande i STIMDI (Sveriges Tvärvetenskapliga Intresseförening För Människa-Datorinteraktion).

NordiCHI

Jag var med och grundade NordiCHI-konferenserna och håller samman det nordiska samarbetet inom ramen för NordiCHI.

Usability Design

Jag är VD för aktiebolaget Jan Gulliksen Usability Design

Uppdaterad  2013-02-03 20:27:47 av Björn Victor.