Department of Information Technology

Hjalmar Wennerström

doktorand vid Institutionen för informationsteknologi, Datorteknik

E-post:
hjalmar.wennerstrom[AT-tecken]it.uu.se
Mobiltelefon:
073-0307491
Besöksadress:
Rum Å 72115 ITC, Lägerhyddsv. 2, hus 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Updated  2013-05-28 09:53:13 by Hjalmar Wennerström.