Department of Information Technology

Johan Fernquist

administrativ koordinator vid Institutionen för informationsteknologi

E-post:
johan.fernquist[AT-tecken]it.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679294
Besöksadress:
ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

administrativ koordinator vid Institutionen för informationsteknologi, Programkontoret Internet of Things

E-post:
johan.fernquist[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 6458
Mobiltelefon:
070-1679294
Besöksadress:
Rum ÅNG 72115 Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvagen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.