Department of Information Technology

Jonas Moll

postdoktor vid Institutionen för informationsteknologi, Visuell information och interaktion

E-post:
jonas.moll[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 3464
Besöksadress:
Rum POL 2103 ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.