Institutionen för informationsteknologi

Jonas Moll

gästforskare vid Institutionen för informationsteknologi, Visuell information och interaktion

E-post:
jonas.moll[AT-tecken]it.uu.se
Besöksadress:
ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Jag är postdoktor inom människa-datorinteraktion, med bakgrund i datateknik. Mina huvudsakliga forskningsområden är datormedierad kommunikation (med speciellt fokus på haptisk kommunikation), eHälsa och sociala medier i högre utbildning.
Akademisk blogg: molljonas.wordpress.com
Twitter: @Jonas_Moll

Nyckelord: haptics communication social media ehealth interaction design multimodality

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.