Department of Information Technology

Kalyan Ram Ayyalasomayajula

doktorand vid Institutionen för informationsteknologi, Visuell information och interaktion

E-post:
Kalyan.ram[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 7344
Besöksadress:
Rum POL ITC 2150 ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.