Department of Information Technology

Karl Ljungkvist

doktorand vid Institutionen för informationsteknologi, Beräkningsvetenskap

E-post:
karl.ljungkvist[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 2766
Besöksadress:
Rum POL 2441 ITC, Lägerhyddsv. 2, hus 2
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktorand i beräkningsvetenskap sedan 2011. Mina huvudintressen är effektiva implementationer av finita elementmetoder för moderna processorer (t ex GPUs), och utveckling av vetenskaplig programvara. Mina handledare är Jarmo Rantakokko, Gunilla Kreiss, och Sverker Holmgren.

Nyckelord: finite element methods gpu matrix-free methods

Mina kurser

Forskning

Jag utvecklar matrisfria finita elementmetoder för grafikkort. Jämfört med konventionella metoder baserade på glesa matriser är de matrisfria metoderna överlägsna för alla element av ordning högre än ett. Jag arbetar aktivt med att utveckla deal.II, som är ett open-source-bibliotek för finita elementberäkningar, och vi arbetar för närvarande med att inkludera mina metoder i den officiella kodbasen.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Updated  2016-09-29 08:45:48 by Karl Ljungkvist.