Department of Information Technology

Kjell Orsborn

universitetslektor vid Institutionen för informationsteknologi, Datalogi

E-post:
Kjell.Orsborn[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 5154
Mobiltelefon:
070-4250691
Besöksadress:
Rum POL ITC 19118 ITC, Lägerhyddsv. 2, hus 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Akademiska meriter: TeknD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.