Department of Information Technology

Kristina Lidayová

doktorand vid Institutionen för informationsteknologi, Visuell information och interaktion

E-post:
kristina.lidayova[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 7849
Besöksadress:
Rum POL 2111 ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.