Department of Information Technology

Lars-Henrik Eriksson

universitetslektor vid Institutionen för informationsteknologi, Datalogi

E-post:
Lars-Henrik.Eriksson[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 1057
Besöksadress:
Rum ITC 1137 ITC, Lägerhyddsv. 2, hus 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Jag undervisar i programmering och teori för programmeringsspråk. Jag är också pedagogisk mentor.

Mitt forskningsintresse är inom tillämpningar av logik i datavetenskap -- speciellt formella metoder för programvaruutveckling.

Jag är avdelningsföreståndare för avdelningen för datalogi vid institutionen för informationsvetenskap.

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Biografi

MENTOR

Jag är pegagogisk mentor, alltså ledamot av mentorskollegiet. Min undervisning är i datalogi både på grundnivå och avancerad nivå, huvudsakligen på programkurser. De pedagogiska undervisningsformer jag använder mest är (projekt)handledning, seminarier, laborationer och föreläsningar. Jag granskar också examensarbeten.

Jag är pedagogisk mentor därför att jag tycker att undervisning, mötet med studenterna, är roligt och diskussion med kolleger om undervisning är nästan ännu roligare.

Jag kan även ge mentorshandledning på engelska.

UNDERVISNING

De kurser jag undervisar i eller har undervisat i:

Bevisbart korrekt programvara
Programkonstruktion
Programkonstruktion och datastrukturer
Programmeringsmetodik 2
Programvaruteknik
Semantik för programmeringsspråk

Se separat avsnitt för information om de kurser jag undervisar på just nu.

FORSKNING

Se separat avsnitt för information om min forskning.

INDUSTRI

Innan jag började arbeta på Uppsala universitet så arbetade jag åtta år som konsult och gör fortfarande enstaka konsultprojekt. Främst har jag arbetat med riskanalys och tillämpningar av formella metoder inom järnvägssignalering. Jag har halvprofessionell kompetens inom alla aspekter av järnvägssignalering. Bl.a. har jag arbetat med ett projekt inom Trafikverket för riskanalys av införandet av ETCS/ERTMS i Sverige.

Jag är delägare i Nya Industrilogik SW AB. Jag var (med)grundare, styrelseledamot och teknisk rådgivare till Industrilogik L4i AB -- numera uppköpt av Prover Technology AB.

ÖVRIGT

På fritiden projekterar, bygger och underhåller jag reläbaserade järnvägssignalsystem för museijärnvägen Uppsala-Lenna Järnväg. Jag är också trafikledare där. 

Jag har privatflygcertifikat med instrumentflygbehörighet (PPL/IR). Min totala flygtid är c:a 700 timmar. Jag är också ordförande i Motorflygarna Uppsala Flygklubb.

Forskning

Mina forskningsintressen omfattar användningen av logik inom datavetenskap. Jag har arbetat med teori och implementering av logikprogrammering, interaktiv teorembevisning, logiska ramverk och formella metoder (specifikation, verifiering och syntes).

Jag tillhör concurrencygruppen och arbetar där med formalisering av bevis inom teori för "concurrency".

Jag är styrelseledamot för Formal Methods Europe och var programkommittéordförande för FME symposium 2002 (del av FLoC'02).

 

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Updated  2015-07-20 12:11:03 by Lars-Henrik Eriksson.