Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Lars-Henrik Eriksson

Universitetslektor vid Institutionen för informationsteknologi, Datalogi

E-post:
Lars-Henrik.Eriksson[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 1057
Besöksadress:
Rum ITC 1137 ITC, Lägerhyddsvägen 2, hus 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Jag undervisar i programmering och teori för programmeringsspråk. Jag är också pedagogisk mentor och programansvarig för masterprogrammet i datavetenskap.

Mitt forskningsintresse är inom tillämpningar av logik i datavetenskap -- speciellt formella metoder för programvaruutveckling.

Akademiska meriter: FD

Nyckelord: programming languages programmeringsspråk formal methods formella metoder logik i datavetenskap logic in computer science datalogi computer science computing science datavetenskap programmering programming

MENTOR

Jag är pegagogisk mentor, alltså ledamot av mentorskollegiet. Min undervisning är i datalogi både på grundnivå och avancerad nivå, huvudsakligen på programkurser. De pedagogiska undervisningsformer jag använder mest är (projekt)handledning, seminarier, laborationer och föreläsningar. Jag granskar också examensarbeten.

Jag är pedagogisk mentor därför att jag tycker att undervisning, mötet med studenterna, är roligt och diskussion med kolleger om undervisning är nästan ännu roligare.

Jag kan även ge mentorshandledning på engelska.

UNDERVISNING

De kurser jag undervisar i eller har undervisat i:

Avancerad Funktionell Programmering
Bevisbart korrekt programvara
Grundläggande programmering med didaktisk inriktning för lärare
Funktionell programmering
Imperativ och objektorienterad programmeringsmetodik
Programkonstruktion (Programmeringsmetodik 1)
Programkonstruktion och datastrukturer
Programmeringsmetodik 2
Programvaruteknik
Projekt i mjukvaruutveckling
Semantik för programmeringsspråk

Se separat avsnitt för information om de kurser jag undervisar på denna termin.

FORSKNING

Se separat avsnitt för information om min forskning.

LEDNINGSUPPDRAG

Från 2004 till 2018 var jag avdelningsföreståndare för avdelningen för datalogi vid Institutionen för informationsteknologi. Från och med 2020 är jag programansvarig för masterprogrammet i datavetenskap.

INDUSTRI

Innan jag började arbeta på Uppsala universitet så arbetade jag åtta år som konsult och gör fortfarande enstaka konsultprojekt. Främst har jag arbetat med riskanalys och tillämpningar av formella metoder inom järnvägssignalering. Jag har halvprofessionell kompetens inom alla aspekter av järnvägssignalering. Bl.a. har jag arbetat med ett projekt inom Trafikverket för riskanalys av införandet av ETCS/ERTMS i Sverige.

Jag är delägare i Nya Industrilogik SW AB. Jag var (med)grundare, styrelseledamot och teknisk rådgivare till Industrilogik L4i AB -- numera uppköpt av Prover Technology AB.

ÖVRIGT

Jag har privatflygcertifikat med instrumentflygbehörighet (PPL/IR). Min totala flygtid är c:a 950 timmar. Jag är också ordförande i Motorflygarna Uppsala Flygklubb och lärare på teoriutbildningen till privatflygarcertifikat.

På fritiden ägnar jag mig också åt att projektera, bygga och underhålla reläbaserade järnvägssignalsystem för museijärnvägen Uppsala-Lenna Järnväg. Jag är också trafikledare där.

Mina forskningsintressen omfattar användningen av logik inom datavetenskap. Jag har arbetat med teori och implementering av logikprogrammering, interaktiv teorembevisning, logiska ramverk och formella metoder (specifikation, verifiering och syntes). Jag har även arbetat med metodik kring användning av formella metoder.

Min aktuella forskning handlar om användningen av modeller av tillämpningsområden inom formella metoder och formalisering av bevis inom teori för "concurrency" med hjälp av Isabelle.

Jag tillhör concurrency-forskningsgruppen .

Jag är styrelseledamot för Formal Methods Europe och var programkommittéordförande för FME symposium 2002 (del av FLoC'02).

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Lars-Henrik Eriksson
Senast uppdaterad: 2021-03-09
Uppdaterad  2015-07-20 12:06:06 av Lars-Henrik Eriksson.