Institutionen för informationsteknologi

Lisa Kaati

koordinator vid Institutionen för informationsteknologi, Programkontoret Internet of Things

E-post:
lisa.kaati[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 7841
Mobiltelefon:
070-4822573
Besöksadress:
Rum ÅNG 72115 Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvagen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

gästforskare vid Institutionen för informationsteknologi, Datorteknik

E-post:
Lisa.Kaati[AT-tecken]it.uu.se
Mobiltelefon:
070-4822573
Besöksadress:
ITC, Lägerhyddsv. 2, hus 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

I am a researcher working with data analytics with a security perspective. Working part time at the Swedish Defence Research Agency (FOI).

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.