Institutionen för informationsteknologi

Liselott Dominicus van den Bussche

studievägledare vid Personalorganisationer, Huvudskyddsombud

Mobiltelefon:
070-4250452

studie- och karriärvägledare vid Områdeskanslier, Kansliet för teknik och naturvetenskap; Enheten för studentservice

E-post:
liselott.dominicus[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 6887
Mobiltelefon:
070-4250452
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv.1
Postadress:
Box 536
751 21 UPPSALA

studievägledare vid Institutionen för informationsteknologi, Beräkningsvetenskap

E-post:
Liselott.Dominicus[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 7631
Mobiltelefon:
070-4250452
Besöksadress:
Rum ITC 2436 ITC, Lägerhyddsv. 2, hus 2
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Akademiska meriter: FM

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Uppdaterad  2006-11-10 11:28:46 av Liselott Dominicus van den Bussche.