Department of Information Technology

Lena Nordström

ekonomi- o personaladministratör vid Institutionen för informationsteknologi, Visuell information och interaktion

E-post:
lena.nordstrom[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 3460
Besöksadress:
ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Jag handlägger ekonomi- och personaladministration för vi2.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.