Department of Information Technology

Lotta Lundell

administrativ chef vid Institutionen för informationsteknologi

E-post:
Lotta.Lundell[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 1013
Mobiltelefon:
070-4250585
Besöksadress:
Rum ITC 4209 ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Jag leder och har personalansvar för institutionens ”a-grupp” (21 personer), d.v.s. den grupp som arbetar med personalfrågor, ekonomi, studentadministration, information, webb, forskarutbildningsadministration, kontorsservice, repro m.m.  Övriga arbetsuppgifter inkluderar att ha övergripande ansvar för informationsfrågor samt ge administrativt stöd åt prefekten. Är sekreterare i ledningsgruppen.

Akademiska meriter: FK

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Updated  2012-04-10 15:44:26 by Lotta Lundell.