Department of Information Technology

Mehdi Alipour

doktorand vid Institutionen för informationsteknologi, Datorteknik

E-post:
mehdi.alipour[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 6685
Besöksadress:
Rum POL 1158 ITC, Lägerhyddsv. 2, hus 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Google Scholar

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.