Department of Information Technology

Mikael Laaksoharju

biträdande universitetslektor vid Institutionen för informationsteknologi, Visuell information och interaktion

E-post:
mikael.laaksoharju[AT-tecken]it.uu.se
Mobiltelefon:
073-9713503
Besöksadress:
ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

forskare (Tjänstledig) vid Institutionen för informationsteknologi, Visuell information och interaktion

E-post:
Mikael.Laaksoharju[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 3599
Mobiltelefon:
073-9713503
Besöksadress:
Rum POL 2158 ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA
Tjänstledig:
2016-04-01 - 2020-03-31

Kort presentation

Jag studerar hur datoriserade verktyg ska utformas för att stimulera reflektion och kontinuerlig utveckling av expertis.

Akademiska meriter: civ.ing.

Nyckelord: human computer interaction interaction design computer ethics

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Updated  2016-06-09 17:51:12 by Mikael Laaksoharju.