Department of Information Technology

Jonas Nycander

gästforskare vid Institutionen för informationsteknologi, Beräkningsvetenskap

E-post:
Jonas.Nycander[AT-tecken]it.uu.se
Besöksadress:
ITC, Lägerhyddsv. 2, hus 2
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Akademiska meriter: TeknD, docent i teoretisk elektroteknik

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.