Department of Information Technology

Olof Rensfelt

doktorand vid Institutionen för informationsteknologi, Datorteknik

E-post:
Olof.Rensfelt[AT-tecken]it.uu.se
Mobiltelefon:
070-7865477
Besöksadress:
Rum Å 72115 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Updated  2011-06-07 10:23:16 by Olof Rensfelt.