Department of Information Technology

Per Gunningberg

professor i datakommunikation 99 vid Institutionen för informationsteknologi, Datorteknik

E-post:
Per.Gunningberg[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 3171
Mobiltelefon:
070-5576384
Besöksadress:
Rum Å 72110 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Biografi

I am leading the  Computer Communication group CoRe, at the department of  Information Technology. We do experimental research within Internet-of-Things, mobile, and sensor networking. My most recent work include test-beds for robust wireless sensor and networks, mobility and Quality of Information in Wireless Body Area Networks. During the Spring semester I regularly teach tha advanced Data Communication III course as well as the Distributed Information Systems course.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Updated  2014-02-24 10:20:46 by Per Gunningberg.