Department of Information Technology

Prashant Singh

forskare vid Institutionen för informationsteknologi, Beräkningsvetenskap

E-post:
prashant.singh[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 2976
Besöksadress:
Rum POL 2439 ITC, Lägerhyddsv. 2, hus 2
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.