Department of Information Technology

Thomas Sundell

teknisk systemadministratör vid Institutionen för informationsteknologi

E-post:
thomas.sundell[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 2988
Mobiltelefon:
070-1679608
Besöksadress:
Rum POL 4115 ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.