Department of Information Technology

Torbjörn Fängström

samverkansledare vid Uppsala universitet Innovation (UU Innovation), Ångström Academy - en del av UU Innovation

E-post:
Torbjorn.Fangstrom[AT-tecken]uuinnovation.uu.se
Telefon:
018-471 3081
Mobiltelefon:
070-1679390
Fax:
018-471 3495
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
75121 Uppsala
Postadress:
Box 534
751 21 Uppsala

föreståndare vid Institutionen för informationsteknologi

Mobiltelefon:
070-1679390
Besöksadress:
ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

programkoordinator vid Institutionen för informationsteknologi, Programkontoret Internet of Things

E-post:
torbjorn.fangstrom[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679390
Besöksadress:
Rum ÅNG 72115 Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvagen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.