Department of Information Technology

Ulrika Jaresund

samordnare vid Institutionen för informationsteknologi

E-post:
Ulrika.Jaresund[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 2969
Fax:
018-471 6289
Besöksadress:
Rum ITC 4215 ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Samordnare för in- och utresande utbytesstudenter. Institutionens schemaläggare och lokalbokare i TimeEdit.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.