Institutionen för informationsteknologi

Björn Victor

professor vid Institutionen för informationsteknologi, Datalogi

E-post:
Bjorn.Victor[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 3169
Mobiltelefon:
070-4250239
Besöksadress:
Rum ITC 1135 ITC, Lägerhyddsv. 2, hus 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Jag undervisar i datasäkerhet och uppsatsmetodik och forskar i teori för distribuerade och parallella datorsystem. Jag är ordförande i tekniska utbildningsnämnden vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet och lärarledamot i fakultetsnämnden.

Akademiska meriter: FD, docent

Mina kurser

Biografi

Forskning

Jag forskar i formella metoder för mobila system. Jag var medhandledare för Ramunas Gutkovas (disputerade september 2016), Johannes Åman Pohjola (disputerade september 2016), och Volkan Cambazoglu (licentiat 2016). Jag var huvudhandledare för Magnus Johansson (disputerade maj 2010) och Kidane Yemane (disputerade januari 2006) och medhandledare för Jesper Bengtsson (disputerade juni 2010) och Palle Raabjerg (licentiat 2012).

Jag var med i Management Committee för COST Action IC1201, Behavioural Types for Reliable Large-Scale Software Systems (BETTY) (2012-2016). Jag ledde projekt i ProFun, ett SSF-stött forskningsprojekt 2009-2015, och UPMARC, ett Linnécentrum finansierat 2008-2017.

Undervisning

Jag undervisar i säkra datorsystem och uppsatsmetodik/självständigt arbete, och har undervisat i kryptologi, operativsystem, och datakommunikation (även avancerad).

Uppdrag

Jag är ordförande i tekniska utbildningsnämnden (TUN), och lärarledamot i fakultetsnämnden/områdesnämnden för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Jag är också ledamot Studentportalens styrgrupp.

Jag är redaktör för IT-institutionens serier för tekniska rapporter och licentiatavhandlingar, och underhåller tekniken bakom vår webbplats.

Se en kort CV för mer info.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Uppdaterad  2016-06-09 11:25:00 av Björn Victor.