Department of Information Technology

Wiola Öhlund

ekonom vid Institutionen för informationsteknologi

E-post:
wiola.ohlund[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 1058
Besöksadress:
Rum POL 2420 ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Ekonom vid avdelningen för beräkningsvetenskap (TDB).

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.