Institutionen för informationsteknologi

Nyheter från institutionen för informationsteknologi

Nedan presenteras nyheter, aktiviteter ch andra evenemang om och från avdelningar och forskare vid institutionen för informationsteknologi.
2018-02-08
Thomas Schön intervjuad i AI-Podden
Thomas Schön, professor i reglerteknik vid institutionen för informationsteknologi, avdelningen för systemteknik, är intervjuad av Dagens Media i deras podcast "AI-Podden," där han reder ut begreppen AI, machine learning och deep learning. Thomas berättar om varför AI är så hett idag och drar paralleller till det amerikanska rymdprogrammet Apollo som leddes av NASA för att åka till månen.

Lyssna på intervjun här.
2018-02-06
Forskare säkerställer SSF-finansiering inom cybersäkerhet
Grattis till våra forskare som framgångsrikt har säkrat finansiering från SSF (Stiftelsen för strategisk forskning) för sitt arbete inom cyber- och informationssäkerhet! Av de tio projekt som finansieras av stiftelsen är de tre om direkt eller indirekt involverar forskare från institutionen för informationsteknologi.

Bengt Jonsson, tillsammans med Kostis Sagonas, Luca Mottola och partners på RISE/SICS, tilldelas 32 mSek för projektet "aSSIsT: Secure Software for the Internet of Things".

Thiemo Voigt, tillsammans med Christian Rohner, Robin Augustine, Anders Ahlén, Subhrakanti Dey och partners på Akademiska Sjukhuset har säkrat 27 mSek för projektet "LifeSec: Don't Hack my Body!".

Philipp Rümmer är en partner i projektet "WebSec: Securing Web-driven Systems", som leds av Andrei SabelfeldChalmers och som säkrat 30 mSek i samma utlysning från SSF.

- Vår satsning på forskning inom cybersäkerhet är mycket angelägen, säger Lars Hultman, vd på SSF. Det handlar om att ta bort sårbarheten i många uppkopplade komponenter och stora nätverk. Dataintrång och feldesignade IoT-enheter kan orsaka katastrofala skador för individer, företag, och samhälle. För att få ut så mycket som möjligt av vår alltmer uppkopplade, automatiserade och självlärande värld behövs metoder och plattformar som är säkra, pålitliga och har en inbyggd förmåga att hantera fel.

De tio projekt som nu får dela på 300 miljoner kommer att analysera säkerhetsegenskaper i programvara, utveckla plattformar med nya förbättrade metoder, som kan hantera både förväntade och oväntade fel, och checka av att säkerhetsprotokoll är korrekt implementerade. Projekten handlar även om säkerhetslösningar som är skalbara och anpassade till en öppen miljö där noder, tjänster och användare ändras över tid, analys av driftsäkerhetsegenskaper, självövervakning, självläkning och självkonfiguration.

Läs hela pressmeddelandet från SSF här.2018-01-15
Alexander Medvedev ny ordförande i IEEE Technical Committee on Healthcare and Medical Systems
Grattis till Alexander Medvedev, som har utsetts till ordförande i IEEE Technical Committee on Healthcare and Medical Systems, för två år, fr o m 1 januari, 2018.

Läs mer om IEEE Technical Committee on Healthcare and Medical Systems här.2017-12-20
Stefan Engblom och Björn Victor är Excellenta Lärare!
Grattis till Stefan Engblom och Björn Victor, som båda utsågs till excellenta lärare per den 2017-12-15 utav universitetets nämnd för excellenta lärare.

Läs mer om våra excellenta lärare här.
2017-12-05
Carolina Wählby invald i IVA
Grattis till Carolina Wählby, som valdes in som ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) vid den senaste Akademisammankomsten. Carolina Wählby kommer verka i avdelningen för Teknikens grunder och gränsområden.

– Det är en stor ära att bli invald i IVA, och jag ser fram emot att lära mig mycket och knyta nya kontakter, både inom akademin och med industrin, säger Carolina. Jag hoppas också kunna bidra med mina erfarenheter och kunskap under många år framöver.

IVA är en fristående akademi med runt 1 300 svenska och utländska ledamöter. Ledamöterna är beslutsfattare, specialister och forskare från näringsliv, akademi och förvaltning. H.M. Konungen är IVAs högsta beskyddare och deltar aktivt i verksamheten. De runt 1 000 svenska ledamöterna är indelade i tolv avdelningar inom olika branscher.

Läs mer om Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien här.
2017-12-01
Installationsföreläsning
Christian Rohner installerade som professor den 16 november i år och nu ligger hans uppskattade installationsföreläsning på nätet. Se den här eller i videospelaren nedan.
2017-11-10
Hedersvärt pris till UppSense
UppSense - Uppsala universitets SensUs-team - mottog Swedish Emedded Award vid den årliga Scandivania Embedded Systems Conference. I teamet ingår Maximilian Stiefel och Elmar van Rijnswou från Masterprogrammet i inbyggda system vid institutionen för informationsteknologi. Priset är på 25000 kr.

Konferensen lockade cirka 2000 deltagare i fjol och även nu 2017. Den anses vara den största konferensen i Europa på ämnet och lockar många akademiker och representanter från svenska industrier varje år.

Läs mer om UppSense här.
2017-08-30
Kungliga Vetenskaps-Societeten belönar Fredrik Lindsten
Stort grattis till Fredrik Lindsten, som den 30 augusti tilldelades Benzeliusbelöningen utav Kungliga Vetenskaps-Societeten vid en ceremoni i Museum Gustavianum. Motiveringen är följande:

"Fil dr Fredrik Lindsten får Benzeliusbelöning för sina fundamentala resultat i gränslandet mellan signalbehandling, machine learning och beräkningsstatistik".

Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala grundades 1710 och är Sverige äldsta vetenskapliga akademi. Det är en mycket aktiv och engagerad akademi, som bland annat stödjer svensk forskning av högsta kvalitet genom att dela ut priser och belöningar till förtjänta forskare.

Benzeliusbelöningarna instiftades i början av 1980-talet för att av Societetens egna medel uppmärksamma och belöna yngre förtjänta forskares prestationer.

Läs mer om Kungliga Vetenskaps-Societeten här.
2017-08-01
IT-Professorer får prestigefylld utmärkelse
Stort grattis till Parosh Abdulla och Bengt Jonsson vid institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet, som tillsammans med två franska forskarkollegor har tilldelats den prestigefyllda utmärkelsen "CAV Award 2017". De får priset för sin forskning om verifiering av korrekthet för parallella program och datorsystem.

Den precisa motiveringen lyder: "Parosh Aziz Abdulla, Alain Finkel, Bengt Jonsson, and Philippe Schnoebelen receive the 2017 CAV Award for the development of general mathematical structures leading to general decidability results for the verification of infinite state transition systems."

"CAV award" är en utmärkelse som delas ut årligen vid den internationella konferensen för Computer-Aided Verification, den främsta internationella konferensen inom det datavetenskapliga forskningsområdet datorstödd verifiering. Syftet med utmärkelsen är att identifiera framstående forskning inom området. Parosh Abdulla och Bengt Jonsson mottog utmärkelsen tillsammans med Alain Finkel och Philippe Schnoebelen, Paris, vid årets konferens i Heidelberg.

Läs mer om "CAV award" här.
2017-05-02
Vetenskapsrådet finansierar ny forskningsmiljö vid institutionen
Stort grattis till Thomas Schön, Petre Stoica, Fredrik Lindsten och Dave Zachariah, som tillsammans med forskare vid KTH har tilldelats 24 mkr utav Vetenskapsrådet för att bilda en ny forskningsmiljö.

Forskningsmiljön heter “NewLEADS - New Directions in Learning Dynamical Systems” och handlar om machine learning tillsammans med dynamiska system.

Läs mer om årets tilldelning på Vetenskapsrådets hemsida.
2017-04-11
Fredrik Lindsten tilldelats det prestigefulla Ingvar Carlsson Award
Stort grattis till Fredrik Lindsten, som tilldelats det prestigefulla Ingvar Carlsson Award utav Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) för sitt projekt "Probabilistiska modeller och metoder för maskininlärning".

Ingvar Carlsson Award är ett program som kom till 2004 och fått sitt namn av SSF:s tidigare ordförande och statsminister Ingvar Carlsson. Huvudsyftet med programmet är att stödja yngre hemvändande postdoktorer med ambition att starta en självständig och nyskapande forskningsverksamhet i Sverige. Det är nu sjunde omgångens stipendiater som utses.

Läs mer om Ingvar Carlsson Award på SSF's hemsida.
2017-04-05
Intervju med Mats Daniels
Mats Daniels, universitetslektor vid institutionen för informationsteknologi, har intervjuats i det senaste numret av SIGCSEs bulletin i samband med att han tilldelats ett "SIGCSE Award for Lifetime Service to the Computer Science Education Community".

Läs hela intervjun här (sidorna 11-14, endast på engelska).2017-03-21
Intervju med Carolina Wählby, professor i kvantitativ mikroskopi
Carolina Wählby, professor i kvantitativ mikroskopi vid institutionen för informationsteknologi, har intervjuats i Perspektiv i samband med att hon tilldelats 29 miljoner kronor från Stiftelsen för Strategisk Forskning till projektet "Hierarkisk analys av bilddata i tid och rum".:

Projektet heter ”Hierarkisk analys av bilddata i tid och rum”. Vad handlar det om?
– Idag finns många olika avbildande system som samlar in stora mängder data, och med hjälp av digital bildbehandling och analys kan man automatiskt detektera och kvantifiera mönster och förlopp. Men analysen är resurskrävande, och oftast är den vetenskapligt värdefulla informationen glest utspridd både över tid och rum. Därför vill vi utveckla bera?kningseffektiva mått för att beskriva sannolikheten att en del av en bild eller tidssekvens innehåller vetenskapligt relevant information.
- Läs hela intervjun här.2017-03-08
Intervju med David Black-Schaffer, universitetslektor i datorteknik
David Black-Schaffer, universitetslektor i datorteknik vid institutionen för informationsteknologi, har intervjuats i TEKNATs nyhetsbrev för mars 2017 i samband med att han tilldelats ett ERC Starting Grant:

Hur kan vi göra våra datorer snabbare? Enligt David Black-Schaffers nya ERC Starting Grant projekt ligger svaret i att bli smartare på att flytta och spåra data.
– Lösningen är att dela information mellan maskinvaran och programvaran så att vi bara flyttar data när det behövs och till ställen där de ska användas. Om vi kan göra det kommer att vi spara tid och energi.
- Läs hela intervjun här.2017-02-20
Tage Erlanders pris till Thomas Schön
Grattis till Thomas Schön, som hedras med Tage Erlanders pris för naturvetenskap och teknik 2017 av Kungliga Vetenskapsakademien.

Professor Thomas Schön tilldelas 200 000 kronor i forskningspris och 75 000 kronor till ett symposium/workshop ”för väsentliga bidrag till olinjär identifiering och partikelfilter”.

Priset kommer att delas ut vid akademiens ordinarie sammankomst 8 november 2017.2017-02-08
Intervju med Peter Stoica, professor i systemmodellering
Peter Stoica, professor i signalmodellering vid institutionen för informationsteknologi, har intervjuats i TEKNATs nyhetsbrev för februari 2017 då har rankats nummer 1 i Sverige och nummer 74 i världen i Googles H-index inom området datavetenskap och elektronik:

Har du några råd till unga studenter och forskare för att få en framgångsrik forskningskarriär?
– Jag tycker de ska arbeta med frågeställningar och problem som de gillar och som också är angelägna, åtminstone enligt dem själva. Det sistnämnda kriteriet är viktigt: med undantag av lösningar på långvariga och berömda forskningsproblem, så vet ingen exakt vilken effekt en lösning på ett visst problem kommer att ha i framtiden.
- Läs hela intervjun här.2017-02-07
Carolina Wählby tilldelas 29 mkr från Stiftelsen för Strategisk Forskning
Stort grattis till Carolina Wählby, som tilldelats 29 mkr utav Stiftelsen för Strategisk Forskning inom "Big Data and Computational Science".

Finansieringen tilldelas Carolinas projekt "Hierarchical Analysis of Temporal and Spatial Image Data" som även inkluderar vår egen Andreas Hellander och medsökande Ola Spjuth från Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, samt samarbetspartners Astra Zeneca, Vironova och Stockholms Universitet.2017-01-23
Peter Stoica den mest citerade forskaren
Grattis till Peter Stoica, som har rankats # 1 Sverige och # 74 i världen i Googles H-index inom området datavetenskap och elektronik!

H-index mäter både produktiviteten och citateffekterna av publikationer från en forskare. Indexet baseras på uppsättningen av forskarens mest citerade artiklar och antalet citeringar denne fått i andra publikationer.
- Läs mer om H-indexeringen och se listorna här
- Peter Stoicas Google Scholar Profil går att se här2016-12-14
Lars Oestreicher utnämnd som "excellent lärare"
Ett stort grattis till Lars Oestreicher som utnämnts till en "excellent lärare" av fakulteten för teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet, då han "uppnått en högre nivå av pedagogisk skicklighet".
- Läs mer om våra excellenta lärare här2016-12-06
Peter Stoica tilldelas Uppsala universitets Rudbeckmedalj
Ett stort grattis till Peter Stoica som hedrats med Uppsala universitets Rudbeckmedalj ”för utomordentligt framstående insatser inom vetenskapen".
- Pressmedelande2016-11-10
Nya professorer vid institutionen för informationsteknologi
Ett 40-tal nya professorer installeras vid Uppsala universitet den 18 november 2016, varav två är från IT-institutionen; Maya Neytcheva och Di Yuan.
- Läs mer on professorsinstallationen här2016-11-02
Mats Daniels hedras med 2017 års "SIGCSE Award for Lifetime Service"
Ett stort grattis till Mats Daniels, som hedrats med 2017 års "SIGCSE Award for Lifetime Service to the Computer Science Education Community".
- Läs mer om SIGCSE Awards här2016-09-20
David Black-Schaffer tilldelats ett ERC Starting Grant
Stort grattis till David Black-Schaffer som är en av tre forskare vid Uppsala universitet som har tilldelats nya Starting Grants från det europeiska forskningsrådet (ERC). Målet med forskningsbidragen är att locka nya forskningstalanger till Europa, behålla kompetens inom unionen och skapa jobbtillfällen för forskare.
- Pressmedelande2016-06-07
Matteo Magnani antagen som excellent lärare
Grattis till Matteo Magnani som har blivit antagen som "excellent lärare" av fakulteten för teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet, då han "uppnått en högre nivå av pedagogisk skicklighet".
- Läs mer om våra excellenta lärare här2016-05-31
Stefan Engblom ny ledamot i Sveriges unga akademi
Grattis till Stefan Engblom som blivit ledamot i Sveriges unga akademi, ett oberoende, tvärvetenskapligt forum för några av de mest framstående unga forskarna i Sverige inom alla ämnesområden.
- Läs mer om Stefan och Sveriges unga akademi här2016-05-26
David Black-Schaffer tilldelas 2016 års fria pedagogiska pris
Grattis till David Black-Schaffer som har tilldelats 2016 års fria pedagogiska pris på temat "Integrering av digitala resurser i undervisningen".
- Pressmedelande2016-04-14
Ginevra Castellano beviljas 32 mkr från Stiftelsen för Strategisk Forskning
Stort grattis till Ginevra Castellano som tillsammans med kollegor vid KTH beviljats 32 mkr från Stiftelsen för Strategisk Forskning för projektet "Co-adaptive human-robot interactive systems" (COIN).2016-04-13
Thomas Schön och David Black-Schaffer beviljas 32 mkr från Stiftelsen för Strategisk Forskning
Stort grattis till Thomas Schön (huvudsökande) och David Black-Schaffer som tillsammans med kollegor från KTH beviljats 29 mkr från Stiftelsen för Strategisk Forskning för projektet "Automating System SpEcific Model-Based Learning - ASSEMBLE".2016-03-14
Andreas Hellander tilldelas Göran Gustafssonpriset
Grattis Andreas Hellander, som tilldelats Göran Gustafssonpriset till unga forskare.
- Pressmedelande2016-03-14
Thomas Schön tilldelas Arnbergska priset
Grattis till Thomas Schön som tilldelats Arnbergska priset ”för väsentliga bidrag till olinjär identifiering och partikelfilter”.
- Pressmedelande2016-02-09
Peter Stoica invald som "Foreign Member' vid US National Academy of Engineering (NAE)
Grattis till professor Peter Stoica som blivit vald till "Foreign Member of the US National Academy of Engineering (NAE)".
- Läs mer om US National Academy of Engineering här2016-02-01
Peter Stoica tilldelas Athanasios Papoulis Award
Grattis till professor Peter Stoica som tilldelas Athanasios Papoulis Award 2016 av EURASIP (European Association for Signal Processing).
- Läs mer om Athanasios Papoulis Award här2016-01-27
Ny professor vid institutionen för informationsteknologi
Grattis till Maya Neytcheva som har befordrats till professor i högprestandaberäkningar.Uppdaterad  2018-02-09 11:57:19 av Peter Waites.