Institutionen för informationsteknologi

Nyheter från institutionen för informationsteknologi

Nedan presenteras nyheter, aktiviteter ch andra evenemang om och från avdelningar och forskare vid institutionen för informationsteknologi.2018-06-05
UTNs pedagogiska pris till Jan Kudlicka
Jan Kudlicka, doktorand vid Institutionen för informationsteknologi, avdelningen för Datalogi, har tilldelats UTN:s pedagogiska pris 2017. Motiveringen lyder:

"Alla studenter från Teknat har kunnat nominera sina lärare, och studenterna lyfter Jans engagemang, flexibilitet, lyhördhet samt hans utveckling av kursen Databasteknik I där han bland annat jobbat med ett webbforum för frågor, nätbaserade quiz och verklighetsförankrade uppgifter."


2018-05-23
Pedagogiska Priset till Björn Victor
Professor Björn Victor vid institutionen för informationsteknologi tilldelas 2018 års pedagogiska pris inom området matematik, naturvetenskap och teknik. Motiveringen lyder:

"Björn Victor är en engagerad och diskussionsglad lärare som inspirerar kollegor och skapar kontaktytor bland studenter och lärare. Med gedigen pedagogisk erfarenhet och lyhördhet utvecklar han kurser med studentcentrerat lärande. Som pedagogisk ledare förnyar Björn undervisningen och bidrar med stöd och råd i allt från utveckling av nya utbildningsprogram till pedagogisk utbildning av kollegor."


2018-05-22
Tre nya Excellenta Lärare vid institutionen!
Grattis till Åsa Cajander, Tobias Wrigstad och David Black-Schaffer som utsågs till excellenta lärare per den 2018-05-18 utav universitetets nämnd för excellenta lärare.
- Läs mer om våra excellenta lärare här.


2018-05-17
Stefanos Kaxiras invald i ISCA Hall of Fame
Grattis till Stefanos Kaxiras, som har blivit invald i ISCA Hall of Fame!

Att inkluderas i denna informella "Hall of Fame" utav "International Symposium on Computer Architecture" anses vara en stor framgång inom området datorarkitektur. Stanford, University of Illinois, University of Michigan, University of Washington och University of Wisconsin har var och en 5 medlemmar. Microsoft Research har 4. University of Texas har 3. HP Labs, UC Berkeley, UCSB och University of Colorado har varje 2. CMU, MIT, och ett dussin andra institutioner har en medlem var.

Nu är Uppsala representerat på listan.


2018-04-12
Intervju - Dubbelt upp i jämställdhet
Michael Thuné, prefekt och professor i teknisk databehandling vid institutionen för informationsteknologi, har tilldelats 2017 års lika villkorspris av Uppsala universitet. I samma veva blev Emma Tysk, student på Civilingenjörsprogrammet i Informationsteknologi, utnämnts till Årets it-tjej 2018 av Microsoft.
- Läs deras intervju här.


2018-03-29
Google 2018 Faculty Research Award
Stort grattis till Thiemo Voigt, som har uppmärksammats utav Google för sitt arbete inom "Visible Light Communication and Backscatter-based Sensing for Implicit Interaction with loT". Inom ramen för sitt växande engagemang att stödja excellent akademisk forskning donerar Google drygt 30 000 dollar till ett "2018 Faculty Research Award".
- Läs mer om Googles Faculty Research Award här.


2018-03-14
Lika villkorspriset till Michael Thuné
Stort grattis till Michael Thuné, som har tilldelats 2017 års lika villkorspris. Motiveringen lyder:

"Michael Thuné [har] konsekvent, målmedvetet och uthålligt verkat för lika villkor och jämställdhet i undervisning och forskning och i sina lednings- och förtroendeuppdrag inom institution och fakultet samt på universitetsgemensam nivå. Rådet vill särskilt uppmärksamma Michael Thunés prefektskap som skapat förutsättningar och möjligheter för ett aktivt jämställdhets- och likavillkorsarbete på institutionen."

Priset delades ut i samband med lika villkorsdagen den 13 mars.

– Det känns väldigt bra och roligt att få det här priset. Jag har ju hållit på med jämställdhetsfrågor i olika roller sedan 1990 och tycker att det är en av de viktigaste frågorna, säger Michael Thuné.
- Läs mer i medarbetarportalen.


2018-03-02
Gustaf Adolfs Guldmedalj till Michael Thuné
Michael Thuné har tilldelats Gustaf Adolfs Guldmedalj för sitt arbete som prefekt vid institutionen för informationsteknologi. Motiveringen lyder:

"Michael Thuné har som prefekt under många år utvecklat institutionen för informationsteknologi, med ett kollegialt ledarskap präglat av transparens i ställningstaganden och beslut samt tillgängliga och öppna informationskanaler som gör att medarbetare känner sig trygga och hörda. Michael Thuné har under många år engagerat sig i jämställdhetsarbete, som ledamot och ordförande i fakultetens jämställdhetskommitté och som rektorsråd. Med sitt orubbliga lugn samt vänliga och generösa attityd är han en förebild för många."

Gustaf Adolfsmedaljen kan utdelas till den som varit dekan under mycket lång tid, till en prefekt som initierat och förestått särskilt betydelsefull verksamhet och till personer som genomfört mycket betydelsefullt utredningsarbete och liknande av stor omfattning eller varaktighet.
- Läs mer om Gustaf Adolf-medaljerna här


2018-02-08
Thomas Schön intervjuad i AI-Podden
Thomas Schön, professor i reglerteknik vid institutionen för informationsteknologi, avdelningen för systemteknik, är intervjuad av Dagens Media i deras podcast "AI-Podden," där han reder ut begreppen AI, machine learning och deep learning. Thomas berättar om varför AI är så hett idag och drar paralleller till det amerikanska rymdprogrammet Apollo som leddes av NASA för att åka till månen.
- Lyssna på intervjun här.
2018-02-06
Forskare säkerställer SSF-finansiering inom cybersäkerhet
Grattis till våra forskare som framgångsrikt har säkrat finansiering från SSF (Stiftelsen för strategisk forskning) för sitt arbete inom cyber- och informationssäkerhet! Av de tio projekt som finansieras av stiftelsen är de tre om direkt eller indirekt involverar forskare från institutionen för informationsteknologi.

Bengt Jonsson, tillsammans med Kostis Sagonas, Luca Mottola och partners på RISE/SICS, tilldelas 32 mSek för projektet "aSSIsT: Secure Software for the Internet of Things".

Thiemo Voigt, tillsammans med Christian Rohner, Robin Augustine, Anders Ahlén, Subhrakanti Dey och partners på Akademiska Sjukhuset har säkrat 27 mSek för projektet "LifeSec: Don't Hack my Body!".

Philipp Rümmer är en partner i projektet "WebSec: Securing Web-driven Systems", som leds av Andrei SabelfeldChalmers och som säkrat 30 mSek i samma utlysning från SSF.

- Vår satsning på forskning inom cybersäkerhet är mycket angelägen, säger Lars Hultman, vd på SSF. Det handlar om att ta bort sårbarheten i många uppkopplade komponenter och stora nätverk. Dataintrång och feldesignade IoT-enheter kan orsaka katastrofala skador för individer, företag, och samhälle. För att få ut så mycket som möjligt av vår alltmer uppkopplade, automatiserade och självlärande värld behövs metoder och plattformar som är säkra, pålitliga och har en inbyggd förmåga att hantera fel.

De tio projekt som nu får dela på 300 miljoner kommer att analysera säkerhetsegenskaper i programvara, utveckla plattformar med nya förbättrade metoder, som kan hantera både förväntade och oväntade fel, och checka av att säkerhetsprotokoll är korrekt implementerade. Projekten handlar även om säkerhetslösningar som är skalbara och anpassade till en öppen miljö där noder, tjänster och användare ändras över tid, analys av driftsäkerhetsegenskaper, självövervakning, självläkning och självkonfiguration.
- Läs hela pressmeddelandet från SSF här.
2018-01-15
Alexander Medvedev ny ordförande i IEEE Technical Committee on Healthcare and Medical Systems
Grattis till Alexander Medvedev, som har utsetts till ordförande i IEEE Technical Committee on Healthcare and Medical Systems, för två år, fr o m 1 januari, 2018.
- Läs mer om IEEE Technical Committee on Healthcare and Medical Systems här.


2017-12-20
Stefan Engblom och Björn Victor är Excellenta Lärare!
Grattis till Stefan Engblom och Björn Victor, som båda utsågs till excellenta lärare per den 2017-12-15 utav universitetets nämnd för excellenta lärare.
- Läs mer om våra excellenta lärare här.


2017-12-05
Carolina Wählby invald i IVA
Grattis till Carolina Wählby, som valdes in som ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) vid den senaste Akademisammankomsten. Carolina Wählby kommer verka i avdelningen för Teknikens grunder och gränsområden.

– Det är en stor ära att bli invald i IVA, och jag ser fram emot att lära mig mycket och knyta nya kontakter, både inom akademin och med industrin, säger Carolina. Jag hoppas också kunna bidra med mina erfarenheter och kunskap under många år framöver.

IVA är en fristående akademi med runt 1 300 svenska och utländska ledamöter. Ledamöterna är beslutsfattare, specialister och forskare från näringsliv, akademi och förvaltning. H.M. Konungen är IVAs högsta beskyddare och deltar aktivt i verksamheten. De runt 1 000 svenska ledamöterna är indelade i tolv avdelningar inom olika branscher.
- Läs mer om Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien här.


2017-12-01
Christian Rohners Installationsföreläsning
Christian Rohner installerade som professor den 16 november i år och nu ligger hans uppskattade installationsföreläsning på nätet. Se föreläsningen här eller i videospelaren nedan.
2017-11-10
Hedersvärt pris till UppSense
UppSense - Uppsala universitets SensUs-team - mottog Swedish Emedded Award vid den årliga Scandivania Embedded Systems Conference. I teamet ingår Maximilian Stiefel och Elmar van Rijnswou från Masterprogrammet i inbyggda system vid institutionen för informationsteknologi. Priset är på 25000 kr.

Konferensen lockade cirka 2000 deltagare i fjol och även nu 2017. Den anses vara den största konferensen i Europa på ämnet och lockar många akademiker och representanter från svenska industrier varje år.
- Läs mer om UppSense här.


Uppdaterad  2018-05-17 12:09:43 av Peter Waites.