Institutionen för informationsteknologi

Biomedical Information Technology

Vid Institutionen för informationsteknologi drivs en bred samling av projekt inom området Biomedical Information Technology. Nedan kommer vi att lista aktuell projekt och annan information.

Kontakt: biomedIT@it.uu.se

Aktuella aktiviteter | Projekt | Tidigare aktiviteter

Forskningsarena Biomed-IT

Nyheter

Utlysningar

Swelife ochMedtech4Health - Samverkansprojekt för bättre hälsa - våren 2019
Deadline: Februari 28
Med denna utlysning vill Swelife och Medtech4Health hjälpa Sverige att förbli världsledande inom life science. Målet är att främja förnyelse och innovation för en mer värdeskapande hälso- och sjukvård samt öka tillväxten inom life science-sektorn i Sverige. Se här för mer information.

Seminarier


To top of page

Aktuella projekt inom biomedicinsk informationsteknologi

På institutionen drivs en mängd olika projekt men anknytning till livsvetenskaperna, medicin och biologi. Dessa projekt presenteras kort här.

Showing   projects.To top of page

Tidigare aktiviteter

2018
Om den pågående SSF-utlysningen Med-X; Medicin möter IT, elektronik och materialforskning
Datum och tid: 24 oktober, 12:00-13:00
Plats: 2446
Talare: Thiemo Voigt, IT-institutionen. Inger Florin, SSF.
Thiemo Voigt presenterar sitt SSF-projekt LifeSec om IT-säkerhet i medicinska IoT-tillämpningar -- och hur det projektet kom till stånd. Inger Florin, forskningssekreterare från SSF presenterar ramarna för utlysningen och svarar på frågor.

IT och AI i radiologi – var står vi idag, ett lunchseminarium vid enheten för radiologi
Datum och tid: 9 november, 12:00-13:00
Plats: Föreläsningssalen vid enheten för radiologi, Akademiska sjukhuset, ingång 70, våning 1
Talare: Robin Strand, Joel Kullberg, Johan Wikström, Tomas Bjerner, Håkan Ahlström

8 juni: Seminarium av Anne Carpenter (Broad Institute of Harvard and MIT, US) 13:15 på SciLifeLab, Triple room in Navet, BMC, E10:1309
A picture is worth a million data points: Tackling world health problems via cell morphology
Mer information

31 maj: AIMday Det kommer arrangeras en AIMday med fokus på Machine Learning inom Life Science och Biomedicine på Navet, BMC, Uppsala Universitet.
Denna AIMday arrangeras av BiomedIT-arenan. Se denna aimdays hemsida.

15 maj: Lunchseminarium 12.00 i 2446 med Adam Ameur och Niclas Jareborg som berättar om datahanteringsutamningar kopplade till SweGen-projektet för att bättre beskriva genetisk variation i Sverige. Registrera dig här

26:e april: Workshop med GE Healthcare med syfte att initiera nya samarbeten, med talare från både GE och IT-institutionen. 9.00-12.00 plus efterföljande ingående lunch, inom ramen för BiomedIT-arenan.

Invigning av Uppsala MedTech Science & Innovation. Video från invigningen.

2017

Workshop on current Biomed-IT projects in Uppsala

Date and time: October 17, 12:00-16:00
Room: ITC 4308
biomedIT_WS_HT2017_lowres.png
Poster as pdf
Deadline for signing up: October 10.

HASTE: Hierarchical Analysis of Spatial and Temporal Data From intelligent data acquisition via smart data-management to confident prediction Abstract
  • Carolina Wählby, Division of Visual Information and Interaction, Dept. of IT, UU
  • Andreas Hellander, Division of Scientific Computing, Dept. of IT, UU
GE Software for Biopharmaceuticals Abstract
  • Key Hyckenberg, Staff Software Engineer, Life Sciences, GE Healthcare
Haptics-Assisted Cranio-Maxillofacial Surgery Planning using Interactive 3D Image Segmentation and Visualisation Abstract
  • Ingela Nyström, Division of Visual Information and Interaction, Dept. of IT, UU
  • Andreas Thor, Oral & Maxillofacial Surgery, Dept. of Surgical Sciences, UU
Next generation sequencing of ancient DNA - challenges and opportunities Abstract
  • Torsten Günther, Dept. of Organismal Biology, UU
Health and Biodiversity in the Era of Data-Driven Research Abstract
  • Björn Nystedt, National Bioinformatics Infrastructure Sweden, NBIS

Site visit to the Radiology department

There will be a guided tour where we get information about, and visit, different acquisition systems such as X-ray, CT, PET, Angio and MR. During the site visit, we will also get a presentation, and demo, of the information systems PACS and RIS.
Host: Per Albrektsson
Venue: We meet by entrance 85
Date and time: May 5, 13:00-16:00
Maximum number of participants: 25
Register here

Lunchseminarserie om aktuella utmaningar inom biomedicinsk informationsteknologi våren 2017

March 29, 12:00-13:00, Room ITC2446.
Computational challenges in the era of modern genomics: the problems
Manfred Grabherr, PI at IMBIM, UU
Computational challenges in the era of modern genomics: the solutions
Neda Zamani, researcher in the Grabherr group
Register no later than March 27 for a free sandwich

February 23, 12:00-13:00, Room ITC2446.
Electronic Health Records
Benny Eklund, IT Strategist, County Council of Uppsala
Patient empowerment - a side effect of modern technology

Lunchseminarserie om aktuella utmaningar inom biomedicinsk informationsteknologi Hösten 2016

Videoer från seminarierna finns tillgängliga på Uppsala Universitets YouTube-kanal. Se länker i informationen nedanför.

Digital Health. October 6, 12:00-13:00, Room ITC2446.
- Dag Nyholm, Medical Doctor, Neurology, Department of Neuroscience, UU. Video.
- Maria Hägglund, Senior Researcher, Health Informatics Centre, KI. Video.

Personalized Care Outside the Hospital. October 20, 12:00-13:00, ITC2344.
- Per-Olof Sjöberg, head of the Business and Innovation area eHealth, SICS. Video.
- Helena Grönqvist, Researcher and Research Coordinator, U-CARE, Dept. of Public Health and Caring Sciences, UU. Video.

Personalized/Individualized Medicine. November 10, 12:00-13:00, Room ITC2446.
- Päivi Östling, Senior researcher, Dept. of Oncology-Pathology, KI. Video.

Big Data in Medicine. November 17, 12:00-13:00, Room ITC2446.
- Ola Spjuth, Associate Professor, Dept. of Pharmaceutical Biosciences, UU. Video.
- Emma Lundberg, Associate Professor, Human Protein Atlas, KTH. Video.

Presentationer från workshop om Biomed-IT 18 maj 2016

Workshop on Biomedical Information Technology, including final presentations of SPARC Projects.

- Design for Improved Patient Safety: Resilience Engineering and Sociotechnical Systems Design in Intensive Care. Speaker: Anders Jansson
- Automated multiscale analysis of TEM images for improved cost-effective diagnosis of cilia disorders. Speaker: Ida-Maria Sintorn
- Inference and Data-driven Modeling of population of Cells. Speaker: Stefan Engblom
- Director of Research and Education, Professor Uppsala University Hospital. Speaker: Sune Larsson
- Vice-rector of the Disciplinary Domain of Science and Technology. Speaker: Johan Tysk
- Mathematical Modeling of Neural and Behavioral Response in Deep Brain Stimulation. Speaker: Alexander Medvedev
- Computerized Image Analysis for Ophthalmologic Applications. Speaker: Filip Malmberg
- Chopsticks: Motion Sensors for Medical Diagnosis and Habilitation. Speaker: Edith Ngai

Uppdaterad  2018-11-29 12:47:48 av Robin Strand.