Institutionen för informationsteknologi

Tillämpad Optimering

Arenan för tillämpad optimering jobbar för att ta vetenskapen om att göra bättre till verkliga applikationer.

Om tillämpad optimering

Forskningsarenan i tillämpad optimering är en plattform som möjliggör att forskare från fler avdelningar vid IT-institutionen att samarbeta och nätverka. Tillämpad optimering består av teorier, modeller och metoder för att formulera och lösa optimeringsproblem som uppstår i ett brett spektrum av applikationer.

Syftet med arenan är flerfaldigt:

 • att stärka forskningen genom att föra samman kunskaper inom optimering och olika tillämpningsområden.
 • att identifiera optimeringsproblem av praktiska relevans och utveckla problemlösningar för dem.
 • att generera synergieffekter och mervärde inom forskning där optimering är en viktig komponent.

Forskningsarenan koordineras av forskningsgruppen optimering vid avdelningen datalogi.

Aktuellt

Tidigare event

 • Niklas Handin från Institutionen för farmici ger ett seminarium "A proteomics based deconvolution algorithm for quantification of different cell types" tisdag 29 januari, i ITC 1345, från 15.30 till ~16.30
 • Prashant Singh ger ett seminarium "Data efficient model driven black-box optimization" fredagen den 19 oktober 2018, i ITC 2414b, från 11.15 till ~12.00.
 • André Grce från Netonomics ger ett seminarium "Optimizing transmission investment" torsdag den 22 mars 2018, i ITC 1245, från 13.15 till ~14.30
 • Prof. Arie Koster, RWTH Aachen University, ger ett seminarium "Solving Mixed-Integer Non-Linear Programs by Adaptive Discretization: Two Case Studies" tisdagen den 27 februari 2018 i ITC 1245, från 15.15 till cirka 16.15.
 • Armin Biere (Johannes Kepler University, Austria] ger en seminarium "Using Computer Algebra to Verify Arithmetic Circuits" onsdagen den 24 januari 2018 i ITC 111, från 11:15 till 12:00.
 • Andreas Westerlund från Jeppesen Systems AB ger ett seminarium "Column generation for airline crew rostering: practical considerations in a production system" torsdagen den 25 januari 2018 i ITC 1311, från 10.15 till max 11.30.
 • Ghafour Ahani gav ett seminarium och berättar sin forskning den 23 november 2017. Titeln på engelska: Cost-Optimal Caching for D2D Networks with Presence of User Mobility.
 • Lei You gav sitt halvtidsseminarium inom sin forskarutbildning den 8 november 2017. Titeln på engelska: Modeling and Solving Some Resource Optimization Problems in 4G and 5G networks.
 • The NordConsNet Workshop 2017 är en samling för The Nordic Network for researchers and practitioners of Constraint programming och hölls den 22 maj 2017 vid Uppsala Universitet.
 • Pierre Flener gav ett seminarium om Solving Discrete Optimisation Problems Without Knowing How den 5 april 2017.

Forskning

Avdelningen för datalogi

 • Modeller och metoder för kapacitetsoptimering för informations- och kommunikationsteknik och nätverk.
 • Storskalig optimering för transportsystem och logistik, biologi, medicin och hälsovård.
 • Förbättrad slutledningsförmåga för att förutse bivillkor för heltalstidsserier, samt beslutsvariabler av typen sträng.
 • Högnivåspråk för att ange lokal sökningsheuristiker som anteckningar till deklarativa villkorsbaserade modeller, och utvidgning av vår black-box lokalsökning till MiniZinc för att stödja sökningsanteckningar, strängvariabler och strängbivillkor.

Avdelningen för datorteknik

 • Optimeringsproblem inom avkänning och kommunikation i Sakernas internet (IoT), inklusive incitamentstilldelning i mobil crowdsourcing, samordning av stationära och mobila sensorer i avkänning och kommunikation, etc.
 • Optimering för "smarta staden"-applikationer och stadsplanering.
 • SAT/SMT-teknik för analys, syntes och reparation av program eller modeller. Detta inkluderar utvecklingen av nya ’solvers’ inom området, i synnerhet för datatyper som ’floats’, bit-vektorer och strängar, samt för tillägg som interpolation och ’fixed-point solving’

Avdelningen för beräkningsvetenskap

 • Parameteruppskattning och sannolikhetmaximering i Bayesisk slutledning med (ordinär eller partiell) differential ekvationsmodellering. Modellerna kräver förenkling för att kunna ingå i en optimeringsslinga för att lösa iterativa ekvationer.
 • Form- och topologioptimering med partiella differentialekvationer (PDE) som bivillkor och PDE-relaterade optimeringsproblem, generellt med många kontrollvariabler (med tillämpningar inom geofysik).
 • Konvex och icke-konvex optimering för fasbestämning och 3D-orientering i blixtröntgenavbildning av biologiska partiklar.
 • Justerade dolda Markovmodeller med ”paramterväxling” samt MCMC- och deep learning-metoder för att modellera haplotyper och genomstruktur i människa, djur och växter.
 • Allmänna frågeställningar om numerisk säkerhet i iterativa optimeringsmetoder vid anpassning av modeller med ett mycket stort antal parametrar.

Avdelningen för systemteknik

 • Skatta parametrar i linjära/olinjära statiska/dynamiska modeller, vilket resulterar i konvexa/icke-konvexa problem.
 • Formulera verkliga problem som optimeringsproblem som kan lösas med rimlig tidsåtgång och utveckla effektiva problemberoende minimeringsalgoritmer för olinjära problem.
 • Generell kontinuerlig konvex optimering: linjärprogrammering (LP), kvadratisk programmering (QP), semi-definit programmering (SDP), andra ordningens kon-programmering (SOCP).
 • Tillämpningsområden är bland annat maskininlärning, systemidentifiering, reglerteknik, Markovkedje- och sekventiell Monte Carlo, slutledning och kontroll i nätverk, målspårning, filterdesign, array-signalbehandling, spektralanalys, etc.

Avdelningen för visuell information och interaktion

 • TBA

Relevanta Kurser

Algoritmer och datastrukturer III (1DL481, 5 hp) ges varje vårtermin. Kursen inkluderar bland annat introduktionsmaterial om kombinatorisk optimering, "mixed integer linear programming (MIP)", "stochastic local search (SLS)", "Boolean satisfaction (SAT)", och "SAT modulo theories (SMT)".

Kombinatorisk optimering med villkorsprogrammering (1DL441, 10 hp) ges varje hösttermin. Kursen ger en detaljförklaring av algoritmerna bakom lösare av tekniken villkorsprogrammering (constraintprogramming, CP).

Modellering för kombinatorisk optimering (1DL449, 5 hp) ges varje vårtermin. Kursen tar upp deklarativ villkorsmodellering, med experiment på lösare av ett brett spektrum av kombinatoriska optimeringsteknik: CP, MIP, SAT, SMT, SLS, och hybrider.

Optimeringsmetoder (1TD184, 5 hp) ges varje hösttermin. Kursen ger exempel på optimeringsproblem för operationsanalys och för tekniska, naturvetenskapliga och finansiella tillämpningar.

Kontakta oss

Optimeringsarenan är en del av Institutionen för informationsteknologi som är belägen på Informationsteknologiskt Centrum (ITC) i Uppsala, Sverige.

Arenakoordinator
Di Yuan (Avdelningen för datalogi)
Kontaktpersoner
Marcus Björk (Avdelningen för systemteknik)
Pierre Flener (Avdelningen för datalogi)
Per Lötstedt (Avdelningen för beräkningsvetenskap)
Ken Mattsson (Avdelningen för beräkningsvetenskap)
Edith Ngai (Avdelningen för datorteknik)
Personal
Seniora forskare
Doktorander

Affilieringar

 • Optimeringsarenan är medlem i SOAF, The Swedish Operations Research Association.
 • En del av arenans forskare är medlemmar i NordConsNet, The Nordic Network for researchers and practitioners of Constraint programming, en grupp inom SAIS, The Swedish Artificial Intelligence Society.
 • Många är även medlemmar i CIM, The Centre for Interdisciplinary Mathematics vid Uppsala Universitet.

Kontaktinformation för institutionen

Uppdaterad  2019-03-11 12:17:17 av Di Yuan.