Institutionen för informationsteknologi

Forskningsarenor

Interdisciplinära samarbeten vid institutionen för informationsteknologi

Vad är en forskningsarena?

En forskningsarena är en möjlighet för forskare från olika avdelningar som delar ett gemensamt intresse att samlas och samarbeta utan att det krävs en ny administrativ enhet.

Forskningsarenorna är tänkta att:

  • främja forskning som korsar gränserna mellan institutionens avdelningar
  • fungera som en katalysator för att skapa forskningskonstellationer och bidra till en dynamisk forskningsmiljö
  • möjliggöra kollektiva lanseringar av nya forskningsinriktningar inom delade intresseområden
  • identifiera och bilda forskningskonstellationer som kan vara berättigade att söka finansiering för större forskningsprojekt

Aktuella forskningsarenor:

Applied Optimisation

Tillämpad optimering ("Applied Optimisation") handlar om teorier, modeller och metoder för att formulera och lösa olika typer av optimeringsproblem som kan uppstå i en bred skara av applikationer. Arenan är avsedd att ta vetenskapen om att "göra bättre" i bruk under verkliga applikationer och omständigheter.

Automated Reasoning

Automatiserad logik (Automated Reasoning) fokuserar på att göra datorprogram självständiga genom att lära dem automatiskt hitta lösningar på en mängd olika problem. Arenan kommer agera som en plattform för att främja multidiciplinär forskning inom området, koordinera aktiviteter samt jobba för att synliggöra forskning inom automated reasoning externt såväl som inom universitetet.

BiomedIT

Informationsteknologi är en oumbärlig del av modern (bio) medicin. Både datorsystem och olika typer av beräkningsmetoder är centrala för omvårdnad, diagnostik och behandling samt inom medicinsk forskning. Arenan för BiomedIT sammanför alla fem divisioner av institutionen för informationsteknologi för att informera om och främja forskningssamarbeten inom dessa områden.

Machine Learning

Machine Learning handlar om att skapa förutsägelser baserade på tidigare erfarenheter. Machine Learning Arenan vid institutionen för informationsteknologi är placerad i en skärningspunkt mellan forskning inom beräkning och algoritmer, teoretiska insikter i lärande och slutledning, och fallstudier av lärande och mönsterigenkänning inom olika områden.

Security

Security Arena är en forskningsgrupp inom säkerhetsinformatik som använder metoder från datorlingvistik, maskininlärning, visualisering, artificiell intelligens samt etiska och filosofiska synsätt på säkerhet. Arenan drivs vid institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet.

Smart City

Det moderna samhället står inför många kritiska utmaningar, såsom föroreningar, energiförbrukning, avfallshantering, transport och sjukvård. Smart City Arenan samlar forskare från olika avdelningar genom ett tvärvetenskapligt initiativ med fokus på IT för smarta samhället. Vi samarbetar med statliga organ och olika industrier för att ta itu med de mest kritiska utmaningarna för framtidens smarta städer, för att ge hållbar utveckling och förbättra allas livskvalitet.

Uppdaterad  2018-08-20 11:52:12 av Peter Waites.