Institutionen för informationsteknologi

Forskningsarenor

Interdisciplinära samarbeten vid institutionen för informationsteknologi

Vad är en forskningsarena?

En forskningsarena är en möjlighet för forskare från olika avdelningar som delar ett gemensamt intresse att samlas och samarbeta utan att det krävs en ny administrativ enhet.

Forskningsarenorna är tänkta att:

  • främja forskning som korsar gränserna mellan institutionens avdelningar
  • fungera som en katalysator för att skapa forskningskonstellationer och bidra till en dynamisk forskningsmiljö
  • möjliggöra kollektiva lanseringar av nya forskningsinriktningar inom delade intresseområden
  • identifiera och bilda forskningskonstellationer som kan vara berättigade att söka finansiering för större forskningsprojekt

Aktuella forskningsarenor:

BiomedIT

Informationsteknologi är en oumbärlig del av modern (bio) medicin. Både datorsystem och olika typer av beräkningsmetoder är centrala för omvårdnad, diagnostik och behandling samt inom medicinsk forskning. Arenan för BiomedIT sammanför alla fem divisioner av institutionen för informationsteknologi för att informera om och främja forskningssamarbeten inom dessa områden.

Machine Learning

Machine Learning handlar om att skapa förutsägelser baserade på tidigare erfarenheter. Machine Learning Arenan vid institutionen för informationsteknologi är placerad i en skärningspunkt mellan forskning inom beräkning och algoritmer, teoretiska insikter i lärande och slutledning, och fallstudier av lärande och mönsterigenkänning inom olika områden.

Optimization

"Optimization" består av teorier, modeller och metoder för att formulera och lösa olika typer av optimeringsproblem som kan uppstå i en bred skara av applikationer. Arenan för Optimization leds av Di Yuan och är avsedd att ta vetenskapen om att "göra bättre" i bruk under verkliga applikationer och omständigheter.

Security

Security Arena är en forskningsgrupp inom säkerhetsinformatik som använder metoder från datorlingvistik, maskininlärning, visualisering, artificiell intelligens samt etiska och filosofiska synsätt på säkerhet. Arenan drivs vid institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet.

Uppdaterad  2017-11-20 05:16:31 av Lisa Kaati.