Institutionen för informationsteknologi

Datalogi

Datalogi

snapshot9_small2.png

Datorer har blivit något man i dag hittar överallt - t.ex. på våra skrivbord, i våra telefoner och tvättmaskiner. Det som gör datorer till unika maskiner är att de kan fås att utföra i princip vilka uppgifter som helst med lämplig programmering. Programmering är alltså fundamentalt inom informationsteknologin.

Datalogiämnet behandlar teori och praktik för programmering av av datorer. Vid avdelningen för datalogi arbetar vi både med tillämpad forskning kring verktyg och metodik för programmering såväl som teoretisk forskning kring principer för programmering. Vi är speciellt intresserade av programmering där man utnyttjar moderna datorers möjlighet att samtidigt utföra flera olika delar av ett program.

Avdelningen för datalogi inrymmer också forskning kring databasteknik - hur man hanterar lagring och användning av stora mängder data - och optimeringslära - hur man hittar den "bästa" lösningen till ett komplicerat problem.

Uppdaterad  2019-01-31 11:21:10 av Elisabeth Lindqvist.