Institutionen för informationsteknologi

ASTRA-Gruppen för kombinatorisk optimering

ASTRA Gruppen fokuserar på kombinatorisk optimering. Inom kombinatorisk (eller: diskret) optimering söker man diskreta värden för okända variabler, så att vissa villkor uppfylls och, eventuellt, kostnaden är (nära) minimal eller vinsten är (nära) maximerad.

Implementeringsområden kan vara personalallokering enligt arbetsvillkor och preferenser; tillverkningsschema med krav på ordning och resursallokering; routning av fordon med bestämda tillfällen för leverans och upphämtning.

Uppdaterad  2017-01-09 09:27:38 av Peter Waites.