Institutionen för informationsteknologi

Optimering

Optimering fokuserar på lösningen av optimeringsproblem, dvs man söker värden för okända variabler, så att vissa villkor uppfylls och, eventuellt, kostnaden är (nära) minimal eller vinsten är (nära) maximerad.
Implementeringsområden kan vara personalallokering enligt arbetsvillkor och preferenser; tillverkningsschema med krav på ordning och resursallokering; routning av fordon med bestämda tillfällen för leverans och upphämtning.

Uppdaterad  2020-06-08 08:43:27 av Pierre Flener.