2005-03-08

DATABASDESIGN FÖR INGENJÖRER - 1056F

Sommarkurs 2005
UU logo

Här nedan hittar ni kursinformation och kursmaterial för kursen Databasdesign för ingenjörer - 1056F.

Nyheter
Kurslitteratur
Labuppgifter
Lärare
Schema
Examination
Läsinstruktioner
OH-bilder och kompendier
Extra information
Kursmål
Förkunskapskrav
Kursinnehåll
Organisation


NYHETER

050904 - Tentaresultat från tentamen 050823 finns nu här och lösningsförslag kommer att finnas här.

050819 - Angående omtentan den 23/8: det finns ingen anmälningslista pga av man missat att inkludera kurskoden på rätt ställe.
               Hur som helst så skall det finnas plats den 23/8 att skriva omtentan.
               Alltså för de som tänker tentera vid tentatilfället den 23/8 är det bara och gå dit.
               Tentavakterna kommer att informeras om situationen.

050815 - Tentaresultat från tentamen 050729 finns nu här och lösningsförslag kommer att finnas här.

050726 - Uppdateringar av länkar till OH-bilder.

050721 - Uppdatering av schema samt mindre uppdateringar av läsinstruktioner.

050622 - Labhemsida upplagd.

050622 - OH-bilder om ER modellering kan nu laddas ner.
Material om relationsmodellen och relationsalgebran kommer läggas upp under dagen.

050622 - Föreläsningen på tordag v. 25 inställd pga sjukdom.

050620 - Då Kjell är sjuk kommer kursassistenter Johan och Ruslan att hålla i föreläsningarna under tisdag och onsdag v. 25.

050308 - denna sida tillgänglig idag

KURSLITTERATUR

Elmasri & Navathe: Fundamentals of Databases, 4th Edition, Addison-Wesley, 2003 (finns exempelvis hos Akademibokhandeln).
Kompendium i pdf-format: Applikationsgränsnsitt mot relationsdatabaser, Amos II Concepts, Objektorienterade och objektrelationella databaser NEW, Frågebearbetning NEW, Datalager NEW.

LABUPPGIFTER

Instruktioner och material för databasuppgifterna finns här.

LÄRARE

Kjell Orsborn, examinator, föreläsare
email: kjell.orsborn@it.uu.se, telefon: 471 1154, rum 1321

Tore Risch, föreläsare
email: tore.risch@it.uu.se, telefon: 471 6342, rum 1353

Johan Petrini, kursassistent
email: johan.petrini@it.uu.se, telefon: 471 6345,  rum 1316

Erik Zeitler, kursassistent
email: erik.zeitler@it.uu.se, telefon: 471 3390,  rum 1320

PRELIMINÄRT SCHEMA (finns också som .pdf file)

Dag:          Datum:        Fö:       Tid:         Sal:     Innehåll:
V24
Onsdag        15/6           F1      10-12         1111     Intro DB terminologi (EN kap 1,2) KO
Onsdag        15/6                 13-15        1111 inställd
Torsdag 16/6                10-12        1111 inställd

V25

Tisdag 21/6         F2      15-17         1111 ER/EER-modellering (EN kap 3,4) JP
Onsdag        22/6          F3      10-12        1111 Relationsmodellen RF
Onsdag        22/6          F4    13-15         1111 Relationsalgebra RF
Torsdag       23/6                  10-12        1111 inställd

V26

fritt från schemalagd undervisning

V27

Tisdag        5/7           F5      10-12        1311 Fysisk databasdesign - normalisering, ex normalisering KO
Onsdag 6/7         F6      10-12        1311 SQL intro RF
Onsdag 6/7         F7      13-15        1311 Transaktioner, concurrency control KO
Torsdag 7/7 F8      10-12        1311 Recovery KO
Torsdag 7/7 F9      13-15        1311 Fysisk databasdesign - lagringsstrukturer och index KO

V28

Tisdag 12/7         F10     10-12        1311 Fysisk databasdesign - fortsättning KO
Onsdag 13/7          F11     10-12        1311 Säkerhet och aktorisation KO
Onsdag 13/7          F12      13-15        1311 Dataintegritet KO
Torsdag       14/7          F13      10-12        1311 Procedurell SQL KO
Torsdag       14/7          F14      13-15        1311 SQL applikationsgränssnitt KO

V29
Tisdag 19/7 F15 10-12 1311 Aktiva databaser KO
Onsdag 20/7          F16      10-12        1311 Objektdatabaser KO
Onsdag 20/7 F17      13-15        1311 Objekt-relationella databaser KO
Torsdag       21/7          F18      10-12        1311 AmosQL KO
Torsdag       21/7          F19      13-15        1311 AmosQL forts KO

V30


Måndag 25/7          F20      10-12        1311 Frågeoptimering TR
Måndag 25/7 F21 13-15 1311 Data warehousing - 'datalager' TR

Onsdag 27/7 XXX 13-?? 1311 Frågestund KO

Fredag        29/7      Tentamen 13-18 Skrivsalen, Polacksbacken

EXAMINATION

Godkända uppgifter och skriftlig tentamen.

Ordinarie tentamen ges Fredag 2005-07-29 från kl? 13 till kl 18 i Skrivsalen, Polacksbacken.

Tid och plats för nästa tentamen är 2005-08-23  ej tillgängligt för närvarande.

Tidigare tentamina finns här:

Tentamen 021217 och lösningsförslag
Tentamen 030415 och lösningsförslag
Tentamen 030520 och lösningsförslag
Tentamen 030822 och lösningsförslag
Tentamen 031218 och lösningsförslag
Tentamen 040414 och lösningsförslag
Tentamen 040528 och lösningsförslag
Tentamen 040816 och lösningsförslag

LÄSINSTRUKTIONER

Läsinstruktioner för boken “Fundamentals of Database Systems”, Elmasri - Navathe, 4th ed., 2003.

Notera att kompletterande material, såsom OH-bilder och kompendier ingår också i kursmaterialet.
Chapter 1:   All. Read 1.4 and 1.5 on your own.
Chapter 2:   All. Read 2.5 on your own.
Chapter 3:   All.
Chapter 4:   All. Read 4.5 on your own.
Chapter 5:   All.

Chapter 6:
All. Skip 6.6 and 6.7
Chapter 7:   All except 7.2.
Chapter 8:   All. General knowledge about functionality in SQL is required. You shall be able to formulate 
             a query given a database schema and be able to use constructs covered in lectures and labs.
Chapter 9:   All except 9.4.4 and 9.4.5
Chapter 10:  All except 10.2.2, 10.2.3, 10.2.4.
Chapter 11:  Omitted.
Chapter 12:  Omitted. 
Chapter 13:  Read Ch. 13.1-13.3 if you need an introduction to disk storage.
 Read Ch. 13.3-13.8 to the extension that is required to understand the principles for file-organization and
indexing techniques.
Skip Ch. 13.9-13.11.
Chapter 14:  Read to the extension that is required to understand the principles for file-organization and 
indexing techniques.
Skip Ch. 14.4-14.5.
Chapter 15:  All except 15.4, 15.5, 15.7, 15.9, 15.10 Covered by compendium in Swedish. 
Chapter 16:  Omitted.
Chapter 17:  Ch. 17.5 omitted. Note! However, you should know what is meant by the concepts 
             serial, non-serial, and serializable transaction schedule.
Chapter 18:  Ch. 18.2, 18.3, 18.6, 18.7 omitted.
Chapter 19:  Ch. 19.5, 19.6 omitted.
Chapter 20:  Skip 20.2.2, 20.2.3, 20.3.2, 20.6.
General knowledge about object-oriented concepts to understand the distributed slides fully.
Chapter 21:  Omitted. 
Chapter 22:  Omitted. 
Chapter 23:  Skip 23.3 - 23.6
Chapter 24:  Read 24.1. Read 24.3 on your own.
Chapter 25:  Omitted.
Chapter 26:  Omitted!
Chapter 27:  Omitted.

Chapter 28:  Read 28.

Chapter 29:  Read 29.2-29.4 on your own.

OH-BILDER OCH KOMPENDIER

F1: Intro till DB terminologi (som *.pdf)
F2: Intro till ER/EER-modellering  (som *.pdf)
F3-4: Relationsmodellen och relationsalgebra (som *.pdf och *.pdf, alt. *.pdf och *.pdf)
F5-6: Normalisering och normaliseringsexempel (som *.pdf och *.pdf)
F7-8: SQL (som *.pdf och *.pdf)
F9: Transaktioner (som *.pdf)
F10: Recovery (som *.pdf)
F11-12: Fysisk databasdesign (som *.pdf)
F13: Säkerhet och dataintegritet (som *.pdf och *.pdf)
F14: SQL applikationsgränsnsitt ( som *.pdf samt kompendium: Applikationsgränssnitt mot relationsdatabaser)
F15: Aktiva databaser och triggers (som *.pdf)
F15-F17: Objekt- och objektrelationella databaser (som *.pdf samt kompendium *.pdf NEW)
F18: AmosQL, objektrelationellt frågespråk (som *.pdf samt kompendium: Amos II Concepts, Amos II User's Manual, Download),
F19: Frågeoptimering (förel. ant.: *.pdf, kompendium: Frågebearbetning NEW)
F20: Datalager (kompendium: *.pdf NEW)

EXTRA INFORMATION

På Addison Wesley's Database Place finns ytterligare material inom databasområdet.

En länk till en web-kurs och databasordbok på svenska.

KURSMÅL

This course will give principles and practical solutions for storage and retrieval of information using a computer system, particularly for large quantities of data, and with an emphasis both on the use and on the implementation of database management systems.

FÖRKUNSKAPSKRAV

KURSINNEHÅLL

This course covers the fundamentals of the database field. The subject of the database field is how to use computers to store and manage, usually large quantities,  of data.

If you are going to create a database that models part of the real world, for example a company or some other organisation, the first step is usually to make a description of the structure and function of that part of the real world, i. e. a conceptual data model. In this course we will learn, and use, a method called Entity-Relationship modeling for the conceptualization phase.

The conceptual model actually has nothing at all to do with computers, since it is just a description of the world, which could equally well be used e. g. by someone who needs to study the internal functioning of the company. If you want to create a database in a computer you must first translate the conceptual data model to an implementation data model, which is then used to implement the database. There are several different classes of implementation data models, and in this course we will study the relational and object-oriented models. The emphasis is on the relational model.

A database is a collection of data. It is usually managed by a special program or program system, called a database management system, or DBMS for short. During the course we will study how a DBMS is structured and how it functions, among other things how it stores its data internally, how it prevents unauthorized access to the data, and how it solves the problems that arise when several users simultaneously want to look at or change the data.

Since we want to access the database, i. e. ask questions about the data, change the data, or define which data that are to be stored, the database management system provides several interfaces, for example a query language. We will look at some of these interfaces, mostly for the relational model. The emphasis is on the query language SQL, and also on an object-oriented dialect of SQL. We will also study some modern database technologies, such as active and multimedia databases, and we will also have a look at data warehousing.

ORGANISATION

This course is organised as a series of lectures, with an accompanying series of exercises (labs) to be solved with the help of the computer. The practical excercises are made by the students on their own with some assistance from the course assistants.

Most of the course contents will be covered in the lectures and in the exercises, but it is nevertheless necessary to use your own time to read the course literature and to work with the course material and the computer.