Institutionen för informationsteknologi

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens Universitetspedagogiska Konferens 2011

Ny dead-line: Skicka in projekt och anmäl dig senast fredag 6 maj

Onsdagen den 11 maj

Många intressanta pedagogiska utvecklingsprojekt genomförs av lärare inom den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Värdefull kunskap och erfarenheter byggs som förtjänar att spridas.

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens Universitetspedagogiska Konferens 2011, TUK2011, är en mötes-, diskussions- och presentationsplats för pedagogisk utvecklig och pedagogiska projekt vid vår fakultet. Du kan delta i konferensen med ett eller flera projekt eller komma dit för att diskutera med kollegor under trivsamma former. Konferensen anordnas av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens Universitetspedagogiska Råd, TUR.

Konferensen vänder sig speciellt till dig som
o är nyfiken på vad dina kollegor gör.
o har genomfört ett pedagogiskt utvecklingsprojekt,
o har utvecklat din egen kurs, kursblock eller program,
o tidigare har presenterat ett pedagogiskt projekt, som nu lever vidare och utvecklas,
o har projekt sedan tidigare, som du ännu inte har avslutat och redovisat,

Även "äldre" projekt är välkomna då de ofta ger intressanta lärdomar och talar till nya lärare.
Konferensen är också ett bra forum för att diskutera nya projekt och projektidéer eller för att knyta kontakter för framtida samarbeten kring pedagogiskt relevanta frågor. Nya idéer kan skickas in som ett bidrag, eller diskuteras informellt i "Idéhörnan".
Konferensen består huvudsakligen av en stor postersession, men också av en keynote, diskussioner och projektpresentationer. Programmet finns på nästa sida.

Tid och plats

Konferensen äger rum i Ångström, Polhemssalen, onsdagen 11 maj, kl. 9.00 - 15.00.

TUR bjuder på lunchsmörgås och kaffe för alla anmälda deltagare.

Aktiva deltagare kan få intyg på deltagande för sin pedagogiska meritering.

Deltagande och anmälan

Du kan delta med eller utan projekt.

Alla projekt presenteras som posters, medan vissa projekt också kommer att presenteras kort i plenum. På så sätt får du som deltagare stor möjlighet att diskutera ditt och andras projekt. Du skapar ditt eget program genom att välja vilka posters du besöker. Den poster, som du sätter upp på konferensen får maximalt vara 70 cm bred och cirka 100 cm hög.

För deltagare med projekt: Skicka in ditt projekt till senast den 6 maj. Ge projektet en titel och skriv ett abstract på 100 - 150 ord.

För deltagare utan projekt: Anmäl ditt deltagande till senast den 6 maj. Använd ämnesraden DELTAGARE

För studenter: Anmäl ditt deltagande till senast den 6 maj. Använd ämnesraden STUDENT.

Inbjuden talare

Ference Marton, prof., Göteborgs Universitet. Titel: Lärandets universitet. Kort abstract: "Att göra innehållets behandling i undervisningen till samtalsämne lärare emellan, är förmodligen det bästa man kan göra för att höja kvaliteten på studenternas lärande vid svenska universitet idag." Ett längre abstract finns här.

Preliminärt program

9.00 Kaffe
9.30 Öppnande av konferensen
9.45 Keynote Ference Marton
11.00 Kort rast
11.15 Presentation av utvalda projekt
12.15 Postersession med smörgåslunch. Mingel.
13.45 Diskussion inspirerad av dagens posters och presentationer.
14.45 Avslutning

Mer information

Kontakta Anders Berglund eller Arnold Pears.

Uppdaterad  2011-04-28 14:12:55 av Anders Berglund.