Institutionen för informationsteknologi

Uppsala PROFFS-day event Juni 2018

PROFFS står för ”Programmering för förskola och skola” och är ett projekt som har genomförts i Finland. Vi tar nu detta koncept till Sverige och anordnar den 14:e Juni 2018 det första svenska PROFFS-day eventet i Uppsala. Detta riktar sig till lärare i förskola, grundskola och gymnasiet samt till bibliotekspersonal inom region Uppsala.

Program

Programmet består av en inledande keynote och en avslutande paneldiskussion med två mellanliggande workshops. Varje workshop är två timmar och man kan välja mellan att delta i enbart en eller två olika på för- och eftermiddagen. Om du vill delta hela dagen ska du alltså anmäla dig till olika saker på för- och eftermiddagen.

Tid Spår 1 Spår 2  Spår 3 Spår 4 Spår 5
08:30 - 09:00 Kaffe och registrering för samtliga (Utanför Siegbahnsalen)
 09:00 - 09:45 Keynote: Leva och lära i ett digitaliserat samhälle (Siegbahnsalen)
10:00 - 12:00 Digital sök- och källkritik (sal 4003) Digitalt först för bibliotek (Siegbahn) Making och robotar (sal 4004) Kom igång med analog programmering (sal 4005) Blockprogrammering (sal 4007)
12:00 - 13:00 Lunch på egen hand
13:00 - 15:00 Digital sök- och källkritik (sal 4003) Barn och Internet (Siegbahn) Making och robotar (Sal 4004) Kom igång med analog programmering (Sal 4005) Blockprogrammering (Sal 4007)
 15:30 - 16:00 Panel: Skola och bibliotek i ett digitaliserat samhälle (Siegbahnsalen) 

Workshopen "Digitalt först för bibliotek" är avsedd för deltagande bibliotekspersonal.

Plats

Vi kommer att hålla till i Ångströmlaboratoriet på Polacksbacken. Registreringen sker utanför Siegbahnsalen. För att hitta dit går du in vid huvudingången från parkeringen och sedan ca 60 meter rakt in.

För närmare information om området, parkering m.m., se denna sida.

Beskrivningar och medverkande

Keynote: Leva och lära i ett digitaliserat samhälle

Talare: Linda Mannila

Samhället har genomgått och genomgår en digitalisering som har påverkan på både samhälle och medborgare. Vad krävs egentligen för att delta i ett samtida, demokratiskt och digitaliserat samhälle? Vad är skolans roll i detta?

Digital sök- och källkritik

Ledare: Martin Törnros

Hur sprids nyheter och information idag? Hur påverkas sökresultat och dina sociala flöden av ditt eget surfande? Hur googlar man riktigt dåligt? Med utgångspunkt i den pedagogiska plattformen Mikoteket.se genomsyras denna workshop av praktiska övningar, diskussioner och introduktion till användbara verktyg. Efter workshopen kommer du ha insikt i hur annorlunda internet kan upplevas för olika personer, hur algoritmer fungerar, och hur den källkritiska metoden kan anpassas för ett digitalt informationssamhälle.
Medtag dator eller platta

Digitalt först på bibliotek

Denna aktivitet är endast öppen för bibliotekspersonal

Digitalt först med användaren i fokus är den nationella kompetenssatsningen för folkbibliotekspersonal som ska göra folkbiblioteken till ”nav för digital kompetens”.
Digitalt först i Uppsala län. Lisa Ångman, regionbibliotekarie

Vad är det vi kan och inte kan? Med utgångspunkt från självskattningstestet kring digitala kompetenser för bibliotekspersonal diskuterar vi vad digitala kompetenser egentligen är.
Eleonor Grenholm, samordnare Digitalt först.

Folkbibliotek och digitalisering. Digitaliseringen är en del av vår vardag och den förändrar hur vi som folkbibliotek jobbar med att uppnå vårt uppdrag. Hur skapar vi en grogrund för detta arbete i vår dagliga verksamhet och hur säkrar vi de kompetensbehov som uppstår? Med utgångspunkt från Helsingborgs stad och sitt internationella arbete ger Catharina Isberg, bibliotekschef, sin syn på frågan.

Barn och Internet

Talare: Elza Dunkels

Vi har haft internet i 25 år. Ändå debatteras mobiltelefoner och innehållsfilter
fortfarande. Hur kan vi förklara det? Kan vi göra något åt saken? Här gesnågra
nedslag i digitaliseringens historia och försöker blicka framåt utifrån tre
teman: tekniksyn, barnsyn och moralism.

Elza Dunkels forskar om unga och nätet vid Umeå universitet. Hon är aktuell med
böckerna Vad gör unga på nätet? och Nätmobbning, näthat och nätkärlek.

Making och robotar

Hur kan man arbeta med making, tinkering och robotar i sin undervisning? I denna workshop får du möta personal från Väsby Makerspace och Hands-on-Science som visar upp olika typer av utrustning och övningar som man kan göra med den,

Kom igång med analog programmering

Ledare: Linda Mannila och Lars-Åke Nordén
"Analog programmering" är olika sätt att arbeta med centrala koncept och principer inom programmering utan att involvera en dator eller surfplatta. I denna workshop får du möta några olika övningar som är lämpliga för åldrarna 4-8 år, där du med enkla medel och kreativitet kan låta elever utan läs- eller skrivkunnighet träna sig på programmering.

Visuell programmering i Scratch

I grundskolan ska elever i mellanstadiet möta det som i läroplanen kallas för "visuell programmering", ofta även benämnt blockprogrammering. I denna workshop ger volontärer från organisationen Kodcentrum en introduktion till denna typ av programmering i programspråket Scratch.
Medtag egen bärbar dator, ej platta

Kostnad

Deltagande är kostnadsfritt, men antalet platser för varje workshop är tyvärr begränsade. Vid stort intresse kan urval komma att bli aktuellt; i så fall kommer platserna att fördelas så att så många enheter som möjligt blir representerade.

Fika ingår, men lunch bekostas på egen hand.

Anmälan

Anmälan sker via denna länk. Sista anmälningsdatum är den 25/5. Besked om deltagande ges senast den 1/6.

Uppdaterad  2018-06-07 10:25:05 av Lars-Åke Nordén.