Institutionen för informationsteknologi

Kompetensutveckling Maj-Juni 2018

Beskrivning av aktiviteter

Sidan är under uppbyggnad. Innehållet kan förändras tills den slutliga versionen är klar.

Digitalisering för skolledare

Vad innebär den nationella IT-strategin för skolan och de nya skrivningarna i styrdokumenten? Hur kan jag arbeta vidare med detta? Denna aktivitet tar upp dessa frågeställningar ur en skolledares perspektiv.

Digitalisering för förskola och förskoleklass

Vad innebär den nationella IT-strategin för skolan och de nya skrivningarna i styrdokumenten? Hur kan jag arbeta vidare med detta? Denna aktivitet tar upp dessa frågeställningar ur perspektivet för en lärare i förskola eller förskoleklass.

Digitalisering i grundskola och gymnasiet

Vad innebär den nationella IT-strategin för skolan och de nya skrivningarna i styrdokumenten? Hur kan jag arbeta vidare med detta? Denna aktivitet tar upp dessa frågeställningar ur perspektivet för en lärare i grundskolans år 1-9 samt gymnasiet.

Programmering för F-3 lärare

I denna aktivitet presenteras några av de mest grundläggande koncepten och principerna för programmering, samt hur man kan arbeta med dem i F-3 verksamhet. Bland annat kommer vi att ta upp "analoga" övningar, men också hur man kan börja med visuell blockprogrammering i enklare form. Denna aktivitet består av två halvdagar med eget arbete omfattande ca 2 timmar mellan träffarna.

Programmering för 4-6 lärare

I denna aktivitet introduceras visuell programmering i programspråket Scratch tillsammans med exempel på hur man kan arbeta med det kopplat till läroplanen för olika ämnen.Denna aktivitet består av två halvdagar med eget arbete omfattande ca 2 timmar mellan träffarna.

Programmering för ämneslärare i matematik

Programmering införs som verktyg i matematikämnet för högstadiet och gymnasiet. I denna aktivitet kommer vi att introducera programspråket Python och på olika sätt använda det för matematiska frågeställningar. Denna aktivitet består av två halvdagar med eget arbete omfattande ca 2 timmar mellan träffarna.

Programmering inom teknikämnet för 4-9

Denna aktivitet introducerar teknikplattformen micro:bit och hur man kan arbeta med den i olika programmeringsmiljöer för att bygga tekniska konstruktioner i enlighet med läroplanen.

Digital samhällskunskap för förskola och F-6

Hur påverkar digitaliseringen samhälle och individ? Hur kan man arbeta med källkritik, integritetsfrågor och säkerhetsmedvetenhet vid användande av digital teknik? Detta är några av de saker som tas upp i denna aktivitet. Nivå och innehåll är anpassat för lärare i förskola och F-6.

Digital samhällskunskap för 7-9 och gymnasiet

Hur påverkar digitaliseringen samhälle och individ? Hur kan man arbeta med källkritik, integritetsfrågor och säkerhetsmedvetenhet vid användande av digital teknik? Detta är några av de saker som tas upp i denna aktivitet. Nivå och innehåll är anpassat för lärare i 7-9 och gymnasiet.

Ämnesöverskridande digital kreativitet för F-5

Hur kan man arbeta med digitala verktyg och hjälpmedel på ett kreativt och ämnesöverskridande sätt? Denna aktivitet handlar om projekt som kan involvera även kreativa ämnen såsom bild, musik och slöjd. Vi kommer att arbeta med enklare blockbaserade verktyg.

Ämnesöverskridande digital kreativitet för 6-9

Hur kan man arbeta med digitala verktyg och hjälpmedel samt teknik på ett kreativt och ämnesöverskridande sätt? Denna aktivitet handlar om projekt där digitala konstruktioner skapas genom samverkan mellan olika skolämnen.

Uppdaterad  2018-03-12 11:05:39 av Lars-Åke Nordén.